Internt referansenummer:B-000013
Kilde:
Rutebåtene på Telemarkskanalene
Av: Harald Lorentzen
 Thor Hansen
 Per Svein Bratsberg
Utgitt på ”Eget forlag” i 1985
Klikk her for å lese om forfatterne
Klikk her for å lese forordet


Konkurrenter kommer til på Norsjø

telemarkskanalene_side_020.jpg

"Lundetangen" ved Kanalbrygga ca., 1880.
Foto: Fra forfatternes eget arkiv

Tro nå imidlertid ikke at «Norsjøselskapet» i alle disse årene opp gjennom 1870-80-årene fikk dampe alene på Norsjø. Så snart noen tjente penger, kom det straks konkurrenter. Det var bryggeriet Lundetangen i Skien som sto for det første, ufarlige fremstøt. Bryggeriet var stiftet i 1854 og hadde allerede tidlig på 1860-tallet dampskipet «SKIEN» i fart for føring av sine produkter. Senere eiet de, sammen med Aaalls enke på Ulefoss, dampskipet «TRÆK». Båtene ble trolig anskaffet for å bedre på de dårlige kommunikasjonene og den høye prisen på transport av disse varene.

I 1870 lot Lundetangen bryggeri bygge et nytt skip som ble oppkalt etter sitt firma «LUNDETANGEN». Det var på 19 kom. læster (datidens måleenhet — ca. 40 nrt.). Den var 70 fot lang, 14 fot bred og hadde 5 fot dypgående. Maskinen ydet 15 nhk og gjorde 8 knop på 1 tønne kull i timen.

I 1882, samme år som «VICTORIA» ble levert til «Norsjøselskapet», ble det dannet et konkurrerende interessentskap.

Bak selskapet sto kaptein P. Holm, kaptein H. Gundersen, brukseier H. S. Larsen og kjøpmann H. Andersen. I Sverige hadde de funnet en passende båt, med et passende navn «INLAND», og interessentskapet ble oppkalt etter båten.

telemarkskanalene_side_021.jpg«INLAND» var bygget i 1876. Det hadde i sine første 5 leveår fartet opp og ned Gøtaelven til sitt innland, derav navnet. Nå ble D/S «INLAND» med kaptein P. Holm på broen, satt inn i rute Skien—Notodden, en rute de skulle trafikkere de neste 12 årene, først i konkurranse, senere i samarbeid med «Norsjøselskapet». D/S «INLAND» målte 139.83 brt., den var 94.0 fot lang, 17.3 fot bred og 6.6 fot dypgående. En 2-cylindret compound maskin ydet 22 nkh eller 130 ihk.

Besetningen var på 6 mann og 4 piker. Passasjersertifikatet lød på 175 personer.
 
Kaptein P. Holm som fra år 1900 ble Skien-Telemarkens D/S første disponent.
Foto: Fra forfatternes eget arkiv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *