Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Konnerud Musikkorps, Konnerud

Konnerud_Musikkorps-Konnerud
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Kåre Gullhaugen, Egil Kristensen, Finn Andersen, Erling Jakobsen, Ivar Nordli (dirigent), Sven Svensen, Helge Blixrad, Nils Blixrud.
Annen rekke fra venstre: Per Tollefsen, Thorbjørn Tollefsen, Ragnar Thomassen, Jan Erik Lien.
Tredje rekke fra venstre: Lars Gomperud, Age Ravn Hansen, Bjarne Kvenejordet, Arvid Ruud, Thorbjørn Nyborg (formann), Odd Karlsen, Hans J. Skjeldram.

Den 20. april 1951 ble det på Konnerud nedsatt en arbeidskomite for dannelsen av et musikkorps. Komiteen hadde til 21. september s. å. samlet inn om lag 3000 kroner og konstituerende møte ble holdt. Korpsets styre ble: Formann Odd Karlsen og i styret for øvrig, Thorbjørn Nyborg, Kåre Gullhaugen, Egil Torgersen og Sven Svensen. Det meldte seg 12 med-lemmer og instrumenter skulle skaffes. Styret opptok et lån på kr. 5000,—, og bestilling ble sendt, men p. g. a. mangel på instrumenter kunne ikke disse skaffes med en gang. De første kom like før jul, og de siste i februar måned 1952.

Den første øvelsen ble holdt på skolen 15. januar med Thorbjørn Linnseth som leder. Ved iherdig innsats både fra medlemmene og dirigenten, lyktes det å få korpset spilledyktig til den 17. mai. Korpset deltok også i feiringen av Sangens og Musikkens dag. 27. mai 1952 ble Ivar Nordli dirigent. Korpset har 23 aktive medlemmer, og lånet er betalt ned til det halve.

Vinteren 1952 ble det nedsatt en sparekomite for medlemmene, og 17. mai 1953 spilte korpset i nye uniformer som medlemmene selv hadde betalt. Disse er mellomblå med sølvstriper i buksene og på jakkeermene, og med sølvkantede epåletter på skuldrene.

23. juni deltok korpset på et musikkstevne på Tofte sammen med 9 andre korps og Johs. Hanssen som kritiker, og korpset kom bra fra sin oppgave her.

Korpset har holdt konserter på Konnerud og i Skoger om sommeren, og kirkekonserter og aftenunderholdninger om vinteren.

Sitt eget banner fikk korpset 17. mai 1954 som en gave fra dets meget virksomme damegruppe. Interessen og kameratskapet er godt, og korpset er i rask vekst.

Nåværende styre Thorbjørn Nyborg, formann, Oddvar Warhuus, Erling Jakobsen, Thorolf Larsen og Arvid Ruud. Korpsets dyktige dirigent er Ivar Nordli, og øvelsene holdes i Konnerud Bedehus hver tirsdag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *