Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Koppang Musikklag, Koppang

Koppang_Musikklag-Koppang
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: R. Kolstad, O. B. Salvesen, M. Myrbakken, G. Otnes, P. Myrbakken, A. Børresen, E. Kolstad.
Annen rekke fra venstre: E. Øien, O. S. Sutre, R. Berke, K. Hammerstad.
Tredje rekke fra venstre: O. Rogstad, A. N. Neby, O. J. Rogstad, P. O. Kolstad, A. Solstad, S. Mellemmoen, S. Myrbakken.

Koppang Musikklag, Koppang er en sammenslutning av Koppang Hornmusikkforening og Østsiden Musikkforening.

Koppang Hornmusikkforening ble stiftet våren 1922, men musikklivet er mye eldre. Det kan nevnes at et korps fra bygda spilte i gatene på Røros under åpningen av Rørosbanen i 1877.

Det var 10 medlemmer ved foreningens start. Simon Myrberget var første leder. Opplysningene om den første tiden er meget sparsom, da bøkene gikk tapt ved en ildebrann. Første øvelsessted var Fagertun.

Østsiden Musikkforening ble stiftet 17. august 1934, med Odd Børke som formann. Dirigent første året var Peder Myrbakken, senere var det Karl Skjæret.

Stifterne var yngre medlemmer av Koppang Horn-musikkforening, som senere fikk med seg endel gutter, og medlemstallet ble ca. 20. De første øvelsene ble holdt hos medlemmene.

Den 9. januar 1943 ble korpsene slått sammen og tok navnet Koppang Musikklag. Første styre var: Peder Myrbakken, formann, Olaf Rogstad, Gunnar Børke og Arne H. Øien. Dirigent var Syver Ødegaard.

Lagets virksomhet under krigen var liten. Etter krigen har laget hatt stadig framgang. Det har vært medlem av Østerdalen Musikkforbund siden dette ble stiftet i 1930, har deltatt i forbundets samtlige stevner og landsstevnet i Oslo 1951.

I 1947 tok laget initiativet til guttemusikk, som laget nå har god støtte av med rekruttering. Laget skaffet seg uniformer i 1952. Samme år hadde laget 30-års jubileum, og arrangerte Østerdalens Musikkforbunds 13. stevne.

Laget har tilstrekkelig med instrumenter, men tanken er å få skiftet ut en del gamle.

I 1953 sluttet Syver Ødegaard, som hadde vært aktiv siden starten i 1922. Ødegaard ble innvotert som lagets æresmedlem, og har fått H. M. Kongens fortjenstmedalje for sin virksomhet med sang og musikk.

Gunnar Otnes tok så dirigentplassen, og er fremdeles lagets dirigent.

I 1953 hadde laget besøk av reiseinstruktør Kristoffersen. Koppang Musikklag har nå 24 medlemmer, og styret er: Alf Børresen, Reidar Børke, Per 0. Kolstad og Oddvar Rogstad.

Øvelsene blir holdt på Koppang skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *