Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Korsasteinen paa Sve

Ovenfor veien ved gaarden Sve i Stranden er en stor sten, som de kalder Korsasteinen. Paa den stod i ældre tider et jernkors, og derom melder sagnet følgende:

Sve og Habarstad er nabogaarder, men Sve blev først ryddet, og manden paa Sve likte ikke at der kort efter ogsaa kom folk paa Habarstad. Da derfor grannen en dag skulde ut at fare, la Sve-manden sig paa lur bak den store stenen og slog ham ihjel. Siden blev et kors sat op paa stenen til minde om udaaden.

(Stranden, ved A. Saxegaard Gjerde).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.