Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Kragerø Musikkorps, Kragerø

Krager_Musikkorps-Krager
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Reidar Knudsen, Leif Eriksen, Reidar Gunnulfsen, Arne Pedersen, Tore Isaksen, Hdkon Aanesen, Arvid Bentsen, Morgan Karstensen.
Annen rekke fra venstre: Karl Karlsen, Torbjørn Halvorsen, Reidar Jørgensen, Rolf Gundersen, Roar Kristensen, Harold Nilsen, Leif Aas.

Kragerø Musikkorps, Kragerø ble stiftet i 1930 av tidligere medlemmer av Kragerø Ungdomskorps. I 1932-33 ble korpset splittet.

I 1945 ble korpset rekonstruert, og det første styret besto av: Leif As, formann, Trygve Isaksen, Sigurd M. Andersen, Johan Bentsen og Arne Jørgensen.

Øvelseslokalet var hos Siggen Andresen inntil 1948, da korpset fikk nytte et klasserom på folkeskolen, hvor øvelsene fremdeles blir holdt.

Dirigent var Siggen Andresen til 1954, da han på grunn av helbredshensyn måtte slutte. Organist Gustavsen har, siden januar 1954, virket som dirigent.

Korpset har hatt en jevn framgang og har i 1955 en solid stamme av interesserte musikere, og et medlemstall på omlag 20. Der er kjøpt flere nye instrumenter, og besetningen er god.

Nye uniformer ble skaffet i 1953. Disse er lyseblå med gule distingsjoner.

Nåværende styre består av: Reidar Jørgensen, formann, Reidar Knudsen, Reidar Gunnulfsen og Rolf Gundersen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.