Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Krapfoss Hornorkester, Moss

Krapfoss_Hornorkester-Moss
Fotograf ukjent. (Bildet er tatt i 1955)
Første rekke fra venstre: R. Hansen, K. Karlsen, R. E. Thorvaldsen, K. Gulbrandsen, A. Johansen, P. Berger, T. Gravningsmyhr, B. Eliassen, G. Karlsen.
Annen rekke fra venstre: O. Ottesen, H. Renhovde, P. Kolbjørnen, S. Jacobsen, B. Karlsen, E. Gravningsmyhr, O. Bro, G. Tangen, P. A. Bakke.
Tredje rekke fra venstre: S. R. Jensen, G. Smith, G. Jørgensen, A. Karlsen, I Ruud, W. Andersen, U. Johansen, E. Olsen, J. Stubberud.
Innfelt: dirigenten, musikkfenrik Johan Ingebrigtsen. Fraværende: Harry Hansen.

Krapfoss Hornorkester, Moss ble stiftet 1. februar 1945 etter initiativ av Thorleif Gravningsmyhr. På den tiden var det meget vanskelig å skaffe instrumenter, men det ble satt meget inn på å løse denne saken, bl. a. ble det forsøkt med innkjøp i Sverige, hvilket ikke lyktes p. g. a. valutasituasjonen. Imidlertid fikk man leidd en del gamle instrumenter av Soon kommune. Disse var i dårlig stand, men etter overhaling og reparasjoner, gjorde de nytte for seg den første tiden. Under Willy Jørgensens ledelse ble de første øvelsene holdt i kjelleren hos Nils Hansen. Sistnevnte var til stor hjelp den første, vanskelige tiden, og er nå æresmedlem.

Allerede i påsken og 17. mai var orkesteret i aksjon, og senere gikk det slag i slag hele denne begivenhetsrike sommeren til langt ut på høsten, og da nesten alle medlemmene var helt «ferske», kan man vel si at dette var noe av en «ilddåp» for orkesteret.

Høsten 1945 ble Simon Karlson ansatt som dirigent. Våren 1948 overtok musiker Osv. Seljevik, og etter ham fulgte, en kort tid, Magnus Hagman. Fra vinteren 1953 har musikkfenrik Johan Ingebrigtsen vært orkesterets instruktør.

De første årene støttet en meget aktiv datriegruppe godt opp om orkesterets økonomi. Denne har skaffet orkesteret et pent banner og 25 uniformer Disse er mellomblå med hvite benklær. Orkesteret har inntil nå brukt i alt 30 000 kroner til instrumentkjøp, og har 24 førsteklasses instrumenter. Ved dugnad, og med en god del av egne midler, har orkesteret oppført en musikkpaviljong i Krapfossparken. Den 20. september 1952 ble denne overlevert til Moss kommune.

Etter initiativ av Thorleif Gravningsmyhr, og med en enstemmig oppslutning av medlemmene, stiftet orkesteret sitt eget guttemusikkorps vinteren 1948. Det ble stilt 10 instrumenter til rådighet for dette formål, og guttene fikk den første opplæringen av orkesterets medlemmer. Korpset ble senere innordnet under skolen, og heter nå Krapfoss Skoles Guttemusikkorps. Orkesteret er godt engasjert ved forskjellige tilstellinger, og har i sommersesongen, for den kommunale støtte det får, faste konsertopptredener. Det siste året har orkesteret også hatt to konserter i kringkastingen. Nåværende styre: Rolf E. Thorvaldsen form., Rolf Hansen, Arnold Karlsen, Per Berger og Kristian Gulbrandsen. Øvelsene holdes i Losje Jeløy Vels lokale, Krapfoss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *