Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Krigsskolen med gårdsplass – Tollbugt. 10

krigsskolen_med_gaardsplas_x_side_36.jpg

Gården som opprinnelig tilhørte kansleren Jens Bjelke, kom gjennom arv til stiftamtmann Caspar Herman v. Storm ca. 1760. Storm lot oppføre det
palé – hovedbygningen til høre på bildet – som vi ennå kan beundre på hjørnet av Tollbugt. og Dronningens gate. 1772 måtte Storm flytte fra byen på grunn av økonomiske vansker, og gården ble da etter hvert kjøpt av en rekke personer som alle hadde det til felles at de rotet seg bort i mer enn tvilsomme finansoperasjoner.

Endelig overtok Bernt Anker gården og forærte den som ”et passeligere Local” til det nødstilte Norske Militaire Institut. Krigsskolen rådet så over bygningen til den i 1898 flyttet til St. Olavs plass 5 (nå Oslo Helseråds kontorer) og gården ble solgt. Handelen gikk imidlertid straks om igjen og skolen vendte tilbake. I dag blir gården nyttet til sjefsbolig og internat for en del av kadettene.

Krigsskolens bygninger var stort sett uforandret fra Storms tid da Eckhoff tegnet dem. Den trappegavlen en kan skimte baksiden av over mansardtaket til venstre hørte til Tollergården, oppført 1737 for borgermester Niels Toller. Uthusrekken til venstre — på vestsiden av gårdsplassen — er nå bygd på med en etasje, men ellers har gården bevart meget av sitt opprinnelige preg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *