Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Krigsskolens ridebane

krigsskolens_ridebane_x_side_37.jpg

Krigsskolen holdt i sine første femti år til i Rådhusgt. 9, en gammel privatgård som Else Dorthea sal. Jens Plades solgte til skolen ved skjøte av 28. oktober 1752. Bygningene, som ble revet i 1898, var nokså mangelfulle og kadettene savnet dessuten en ordentlig ekserserplass. Det siste ble imidlertid bøtet på i 1798 da professor Hans Henrik Maschmann, i sin tid innehaver av Elefantapoteket som ble drevet i Tollergården fra 1707 til 1874, overlot skolen sin hage. Da denne lå midt inni kvartalet, støtte den opp til flere eiendommer, således også Krigsskolen og det paléet stiftamtmann Storm i sin tid hadde bygd. Hagen ble nå lagt helt om, bærbusker og frukttrær solgt og matjorden kjørt vekk og erstattet med sand for å skaffe skolen ridebane. Videre ble satt opp en balanserstang og to gynger til bruk i gymnastikktimene. Noen år senere, da Krigsskolen hadde fått Storms palé som gave, solgte man selve Rådhusgaten 9 ved auksjon, men beholdt den gamle apotekerhagen og åpnet en port ut til den fra et hjørne i den nye skolegården.

Som lærer ved Krigsskolen hadde Eckhoff sitt soverom nettopp over denne porten og kunne da se utover så vel skolegården som ridebanen. Sistnevnte, som han har tegnet uforholdsmessig lang og smal, viste seg uskikket i det lange løp, og ble derfor solgt omkring år 1900. Området er nå helt opptatt av Fellesbankens mektige forretningskompleks.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *