Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Kristian Fredrik Brøgger

(Ordførerne i Ålesund)

Kristian_Fredrik_Brgger

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Kristian Fredrik Brøgger, født 1. april 1878 i Ålesund, sønn av overrettssakfører, senere
sorenskriver i Nordfjord, Ivar Waldemar Brøgger og Cecilie Hanssen.

Kr. Fr. Brøgger tak eksamen artium i Bergen 1897 og ble vernepliktig offiser året etter. — I 1902 tok han juridisk embetseksamen og i 1910 advokaturen. I flere år drev han sakførerforretning i Ålesund sammen med sin svoger, advokat Trygve Klausen, inntil han i 1913 bosatte seg i Kristiania, der han gikk i kompaniskap med advokat Ole Røed.

Han var meget interessert i økonomiske spørsmål og fikk allerede i 1906 stiftet
Aalesunds Kreditforening — den første i sitt slag i landet — idet vanskeligheten huseierne i Ålesund hadde med å kunne finansiere gjenoppbyggingen av eiendommene sine etter brannen gjorde et slikt tiltak nødvendig. Murtvangen bevirket en fordyrelse av opptil 40 % utover branntaksten. Merutgiftene hermed ble anslått til over elleve millioner kroner — en sum som under de relativt vanskelige økonomiske tilhøva i landet på den tiden var vanskelig å reise. I 1909 tok han initiativet til opprettelse av Den Vesten- og Nordenfjeldske Skipshypotekforening for Fiskefartøyer, som hadde sitt hovedkontor i Ålesund.

Kr. Fr. Brøgger var formann i Fiskeribankkomiteen og medlem av Kommunalbankkomiteen. Disse komiteene ledet til at Den norske Stats Fiskerbank og Norges Kommunalbank ble opprettet. Han startet også Norsk Bolighypotek-forening for 3dje prioritets pantelån, Norges Hypotekforening for Næringslivet, Norges Skipshypotekforening og Oslo og Akers Kredittlag.

I Ålesund tok Kr. Fr. Brøgger del i det kommunalpolitiske liv og var bl. a. medlem av bystyret i årene 1908-1913, i siste periode også av formannskapet. Fra ungdommen av var han sterkt interessert for musikk, han var selv en habil eksekutør og fikk i 1909 i gang en ny musikkforening, der programmet vesentlig besto av kammermusikk. Etter opptak av ham ble Aalesunds Kunstforening stiftet i 1906. Han ble dens første formann og hadde dette vervet til han flyttet fra byen.

Særlig i sine siste leveår utfoldet Kr. Fr. Brøgger en betydelig litterær virksomhet, vesentlig av historisk art. Bl. a. ga han ut verkene «Livskunstnere», «Pengefyrsten», «Romerske finansbaroner og kurtisaner på Ciceros tid» og «Trekk av kammermusikkens historie her hjemme.» Hans siste bok «Ceylon var reisens mål» kom i 1947.

Kr. Fr. Brøgger, som var ridder av Den franske æreslegion, døde 20. august 1949. Han ble i 1903 gift med Kitty Tvethe, født 1879, datter av konsul i Honfleur Nils Tvethe og Amalie Rustad.

Ordfører 1913.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *