Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Kristian Friis Petersen

(Ordførerne i Ålesund)

Kristian_Friis_Petersen

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Kristian Friis Petersen, født 7. september 1867 i Namsos, sønn av daværende o.rsakfører, senere politimester i Ålesund, Carl Gottlieb Petersen og Charlotte Louise Friis.

K. Friis Petersen ble i 1886 student fra Ålesund latinskole. I 1891 tok han juridisk embetseksamen og var deretter fullmektig hos sorenskriveren i Søre Sunnmøre, inntil han i 1893 begynte sakførerforretning i Ålesund. Da hans far samme år ble utnevnt til foged i Romsdal, var han et års tid konstituert politimester her i byen.

Han var dels aktor, dels forsvarer ved meddoms- og forhørsrettene i Ålesund og Sunnmør og forsvarer ved lagmannsretten. En kort tid i 1890-årene var han redaktør av Sunnmørsposten. I 1909 ble han medlem av den forberedende jernbanekomite i fylket. I vakansen etter sorenskriver H. L. Frisaks utnevnelse til assessor i Høyesterett var han i årene 1911-1914 konstituert sorenskriver i Nordre Sunnmøre. —I 1919 ble han utnevnt til fylkesmann i Bergen og Hordaland, et embete han innehadde til 1929, da han tak avskjed på grunn av svekket helbred.

I årene 1907-1909 og 1913-1918 representerte K. Friis Petersen Ålesund og Molde på Stortinget, valgt av Venstre, og i årene 1914-1919 var han statsråd og sjef for Handelsdepartementet i Gunnar Knudsens regjering. I Ålesund innehadde han i årenes løp en rekke kommunale verv. I noen år var han også formann i styret for Aalesunds sparebank.

K. Friis Petersen døde 5. april 1932. Han ble i 1894 gift med Hanna Elisabeth Møller, f. 12. november 1861, datter av skipsfører Peter Lauritz Møller og Augusta Marie Devold, Ålesund.

Ordfører 1911-1912.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *