Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten

Kristian Langlo

(Ordførerne i Ålesund)

Kristian_Langlo

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Kristian Langlo, født 3. mai 1894 i Stranda, sønn av gårdbruker Ivar P. Langlo og Helene Drege.

Student fra Volda 1915. Etter lærerutdanning studerte han filologi, bl. a. ved universitetene i Jena og Berlin. I 1917-18 var han journalist i «Møre Tidend». Fra 1919 adjunkt, senere lektor ved Ålesund off. høgre almenskole til han i 1953 ble utnevnt til sitt nåværende embete som skole-direktør i Møre og Romsdal. Ved Latinskolen var han fra 1921 kasserer, siden sekretær og inspektør til 1953. I 10 år var han kasserer i Ålesund krets av Norsk Lektorlag, 1933-38 medlem av representantskapet for Filologenes og Realistenes Landsforening. Sammen med lektor Margit Rogne er han utgiver av lese- og lærebøker i tysk for realskole og gymnas, bl. a. Midsems lærebøker.

Kr. Langlo har vært formann i Ålesund Venstrelag, er p. t. ordfører i Rådet; han har vært sty-remedlem i Sunnmøre historiske lag og representerer kommunen i styret for Ålesund Museums Akademi. Han har vært president i Ålesund Rotary Klubb og var i 1955-56 guvernør for det norske Rotarydistrikt 78.

I 1930-34 og 1946-55 var han medlem av Ålesund bystyre valgt av Venstre, i 1946-51 også medlem av formannskapet. Han har hatt en rekke kommunale verv, er f. t. medlem av samarbeidsnemnda for Ålesund og Sunnmøre og nestformann i styret for Tafjord Kraftselskap. Like ens er han formann i Rådet for Width Endresens Fond.

I perioden 1950-53 representerte han byene i Møre og Romsdal på Stortinget, hvor han var medlem av Kirke- og undervisningskomiteen. I 4 år møtte han som en av de norske representantene ved Europarådet i Strasbourg, hvor han først var medlem av lovkomiteen og siden av den politiske komite. Han møtte under flere konferanser hl. a. i Paris og Brüssel, like ens som norsk delegert ved Den interparlamentariske Unions kongress i Dublin i 1951.

Siden Stortinget opprettet India-fondet, har han vært stortings-valgt varaordfører i fondets representantskap. Siden Staten overtok kringkastingen, har han vært knyttet til Vigra kringkaster, først som programsekretær, og fra 1945 som formann i det lokale programråd. Han er også varamann i Kringkastingsrådet.

Fra 1951 har Kr. Langlo vært stortingsvalgt medlem av Statsbanenes hovedstyre. Han er medlem av ettersynskomiteen for Norges Banks avdeling i Ålesund, medlem av Norsk Språknemnd og av yrkesskolenemnda for Møre og. Romsdal. — På siste landsmøte ble han valgt som nestformann i Norges Venstrelag.

Gift 1923 med Gudmanda Barstad, datter av snekkermester Anders Barstad og Oluffa Mork, Barstadvik.

Ordfører 1948-1949.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *