Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Krokstad Musikk-korps, Krokstadelva

Krokstad_Musikkorps-Krokstadelva
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Gudbr. Hegnes, Finn Bakken, Einar Andersen, Egil Borgersen, (dirigent) Normann Nilsen, Gustav Kathrud, Steinar Bekkevold, Thorleif Nerli.
Midterste rekke: Knut Hansen, Egil Olsen, Vidar, Nilsen Willy Bekkevold, Odvar Thoresen, Kjell Sandholt, Odd Holmen, Egil Bekkevold.
Bakerste rekke fra venstre: Th. Eriksen, Bj. Skjønnegård, Knut Skistad, Rolf Hegnes, Åge Holmen, Bjarne Skar, Bjørn Krogh, Kåre Bakken.

Det ca. 10 år gamle Krokstad Musikkor (Bedriftskor) og det et par år yngre Ungdomskoret «Freidig» ble i 1936 enige om å slutte seg sammen til et musikkorps. Sammenslutningen fant sted 23. januar 1936. Det nye korpset fikk navnet Krokstadelvens Musikkor, og hadde ved starten 24 mann.

Det første styret besto av: Thorolf Johansen, formann, Harald Gustavsen, Erland Bekkevold, Gudbrand Hegnes og Normann Nilsen.

De første øvelser ble holdt på Krokstad skole som var stilt til gratis disposisjon.

Ungdomskoret hadde som dirigent Julius Korneliussen, og han ble også dirigent for det nye korpset. Senere ble dirigentvervet overtatt av Erling Borgersen, som med noen avbrytelser hadde vervet inntil 14. august 1949. Da ble det overtatt av hans sønn Egil Borgersen, som fremdeles er korpsets dirigent.

Korpset har som alle andre hatt sine bølgedaler, men etter krigen har det vært jevn framgang, særlig musikalsk, takket være den driftige dirigenten.

Korpset har vært hemmet av dårlig økonomi, men dette har i det siste år rettet seg noe, slik at korpset etter hvert har kunnet skifte ut alle gamle instrumenter. Besetningen består nå praktisk talt bare av nye instrumenter.

Ved energisk og oppofrende innsats av korpsets kvinnegruppe ble det i 1953 også skaffet uniformer. Disse er i mørkeblå sjeviot med gullbeiser på buksene og jakkeermene.

I forbindelse med økonomien kan nevnes at korpset, helt siden starten, har fått et årlig bidrag fra Krogstad Cellulosefabrikk på kr. 200,—. De siste årene har også korpset fått en kommunal stønad på kr. 600,— pr. år. Dessuten bevilger Krogstad Fagforening hvert år et beløp.

Korpset er tilsluttet Buskerud Musikkforbund, og deltar i forbundets årlige stevner.

På årsmøtet 6. mars 1954 ble korpsets navn endret til Krokstad Musikkorps.

Det nåværende styret er: Normann Nilsen, formann, Gustav Kathrud, Vidar Nilsen, Kåre Bakken og Villy Bekkevold.

Medlemstallet er for tiden 25 aktive, og øvelsene blir holdt i Folkets Hus, Krokstadelva, hver tirsdag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.