Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
(Klikk her for å lese Forordet som er skrevet i boken Brevet hjem)
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave

Kron Prins Olaf fra Naarge talte i radio

Siri og Anders Braa fra Byneset dro til Amerika i 1882, og de begynte farming i Nord-Dakota. De hadde med seg tre barn, Lars, Sivert og Anne. Lars, den eldste, drev med litt av hvert, på bildet ser vi ham som postkjører i år 1909. Sønnen Sivert ble gift med Lina Bratsberg fra Trondheim, og de overtok farmen etter hvert. Det er Lina som skriver dette brevet hjem til slekten på Byneset.

Dazey, No Dak.
22 Sept. 1936

Kjære sliktninger.

Mr & Mrs Braa og fameli.

Ja di er da sørgeligt forsømt men slet ikke forglemt. Har igjen læst igjennem deres breve, blev aldeles forskremt — alerede flere Aar hengaaet siden di skrev til os.

Først maa jeg fortelle eder at bestefar døde to Aar i vaar siden. Han var oppe hver dag til det siste. Han drak sin morgens kaffe som vanlig og ingen forandring at se inden en par timer saa var han over. Det hente paa gibursdagen til bestemor. Var glad han fik flytte. Her har været en saadan trengsels tid paa alle omraader. Det ene uaare efter det andet. Siste vinter havde vi en saadan forferdelig streng kulde, og i sommer saa varmt at alt tog skade og denne forferdelige tørke mer og mindre over alt.

Saa var vi rammet af en hagelstorm som slog ihejl kylinger og torke (turkey) ja endog saue. Saa det ser ikke lyst ud for tilfelde. En udvei blir det vel.

Ja nu har vel baade Lars og Engeborg flytted til et bedre land. Og vis ikke saa maa di helse dem. Saa vil si mange tak for de fine bilederne som de sente os, ligesaa den julebog.

Jeg læste den først fra perm til perm.

Ja, vi feirer Bjørnson 100 Aarsfest hær ogsaa. Saa maa jeg fortælle paa den 17 May saa hørte vi Kron Prins Olaf fra Naarge over «radio», det var en høitidsstun og mang en taare rant. Sivert og jeg sto med bøiede hoveder og fik hvert et ord han sa. Baade Hannah og Selma arbeider i Carrington. Hannah arbeider i «Court House», og gutta di arbeider hist og hær, saa vi er alene hær, da vi ingen avling fik. Saa har vi bare disse faa dyr og fugle at stelle med. Saa haaber jeg inderlig at disse linjer finder eder i beste velgaaende.

Du Gurine maa skriv til Hanna igjen. Vis di skriv til os igjen saa skal jeg se til at svare eder straks.
Saa en kjærlig hilsen til eder fra os din venninde Lina Braa.

Lina_og_Sivert

Lina og Sivert Braa fotografert i Syd-Dakota.
Fotograf ukjent.

Lars_Braa

Lars Braa fra Byneset drev som postkjører i US. Mail i mange år. Dette bildet er tatt i 1909.
Fotograf ukjent.

Husmannsplass-Byneset

Familien Braa fra Byneset forlot sin husmannsplass og dro til Syd-Dakota, hvor de slo seg ned. Dette bildet viser husmannsplassen de forlaot.
Fotograf ukjent.

Torvuset-Amerika

Familien Braa fra Byneset forlot sin husmannsplass og dro til Syd-Dakota, hvor de slo seg ned. Dette bildet er deres første torvhus på prærien.
Fotograf ukjent.

Braa-farmen-001

Familien Braa fra Byneset forlot sin husmannsplass og dro til Syd-Dakota, hvor de slo seg ned. Dette bildet viser familiens første, ordentlige bolig.
Fotograf ukjent.

Braa-farmen-002

Dette bildet er fra Braa-slektens farm ved Dell Rapids i Syd-Dakota. Personen på bildet antas å være Claus Braa, som ble sendt over til slekten i Amerika som 12-åring.
Fotograf ukjent.Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *