Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Kunstsilken Musik-korps, Notodden

Kunstsilken_Musikkorps-Notodden
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: (Regner da fra klarinettblåsere). Thoralf Andersen, Arne Gregersen, Arne Pedersen, Olaf Evensen, Hans Spange (dirigent), Per Larsen, Arvid Steen, Gunnar Kjeve.
Annen rekke fra venstre: Kjell Steen, Arne Braathen, Ørnulf Dalskaas, Lars Gulliksen, Øyvind Meyer, Erling Odden, Egil Stormoen, Egil Gveserud.
Tredje rekke fra venstre: Ivar Wølner, Tor Olsen, Bjarne Isaksen, Bjarne Wølner, Halvor Skogen, Agnar Andersen.

Den 8. april 1943 ble Kunstsilkens Musikkorps startet, i spisesalen ved bedriften, etter initiativ av Olav Moen og en del eldre musikere. Ved starten tegnet det seg 18 medlemmer, og korpsets første styre var: O. Moen, formann, H. Skogen, G. Kjeve, J. Augustsen og L. Gulliksen. På grunn av krigen kunne det ikke skaffes nok instrumenter, men der ble gått i gang med notelære, da de fleste var helt nybegynnere. Instruksjonen foregikk i bedriftens tilfluktsrom, under ledelse av Lars Gulliksen. Formannens største ønske var at korpset. skulle bli såpass godt, at det kunne paradere ut porten på Kunstsilkefabrikken ved frigjøringen, som alle ventet på. Moens ønske gikk dessverre ikke i oppfyllelse da instrumentvanskene gjorde at korpset først debuterte 22. desember 1945, ved en tilstelning i spisesalen ved bedriften. Heller ikke dette fikk Moen oppleve, for i mai 1944 ble han stilt for Særdomstolen, ble dømt til døden og skutt 22. mai 1944.

Korpsets øvelseslokale har helt fra starten vært bedriftens spisesal, og dirigent i alle år har vært H. Spange, som i fellesskap med en del tidligere musikere har lært de fleste å spille på instrumentene. I årene etter krigen har korpset vært i stadig framgang, og i 1948 fikk det sine uniformer. Disse er: blå jakker med sølvsnorer og grå benklær med blå striper. Korpset har nå nye forsølvede instrumenter for samtlige medlemmer, takket være støtte fra bedriften, fagfor-eningen og kommunen. Korpset er godt engasjert ved alle anledninger i byen. I kommunene Seljord, Gransherad, Sauland og Hjartdal har det deltatt ved 17. maifeiringen, som det første korps som har gjestet disse steder. Korpset har også deltatt ved flere kretsstevner og ved landsstevnet i Oslo i 1951. Korpsets nåværende styre er: A. Pedersen, formann, E. Stormoen, A. Gregersen, K. Sten, H. Skogen og dirigent H. Spange. Kunstsilken Musikkorps har nå 25 aktive medlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.