Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Kvernø (Gårdsinformasjon)

Jørgen Andersen Kvernø var husmann i slutten av 1700. Han var f. 1755 og gift med enke Ingeborg Eriksdatter, f. 1714 — aldersforskjellen var 41 år. Folketellingen i 1801 oppgir således Jørgens alder til 46 år og Ingeborg var 87.

Da Rasmus Nilsen festet Kvernø i 1827 av Lorentz Riiber, måtte Rasmus ta Jørgen som kårmann.

Bing ble eier i 1832, og han ville gjerne kvitte seg med en av eiendommene. Fire år senere meldte det seg en kjøper. Det var Klaus Torstensen Espenes, som fikk skjøte på Kvernø med Skredderøen, Fastholmen, Bukkholmen, halvparten i Buøene og engsletten Håkavik. Klaus var gift med Inger Anna Kristiansdatter.

Kvernø kom under auksjonshammeren i 1853, og Fredrik Olsen Norddyrøy kjøpte stedet. I 1857 frasolgte han «Volden etter Håkavik» til Kristoffer Olsen Lervig.

Kristian Kristoffersen og kone Ingeborg Anna Olsdatter hadde tre døtre: Regine, Oleone og Jonetta.

Ny eier av Volden i 1862 ble Enok Dankert Larsen Skagen.

Jakob Johannesen døde uten livsarving. Boet ble sat tunder auksjon i 1873, og tilslaget fikk Anton Olsen Mausund. Men han døde før saken kom i stand, så skjøte ble utstedt på hans bo. Kvernø gikk derfor til auksjon igjen, og Peter Ludvig Olsen ble eier i 1876.

*     *     *

Kvernøen var tidligere en part av Strømøen, som kom i grosserer Bings besittelse og solgt av ham til Klaus Torstensen Espnes i 1838. I dette skjøtet får en kjennskap til eiendommens utstrekning: «Kvernø og underliggende Skredderøen, Fustholmen, Bukkholmen og halvparten i Buøen, samt engslettet Håkeviken.» Alle disse stedene, med unntak av Fustholmen, fikk senere fast bosetning.

Fredrik Olsen Norddyrø kjøpte Kvernø på auksjon i 1853. Den første parten som ble frasolgt var Volden, skyldsatt i 1857 og kjøpt av Kristoffer Johnsen Lervik. Året etter ble Kvernø delt i to bruk og solgt til Kristian Kristoffersen og Jakob Johannesen. Skjøtet til Kristian Kristoffersen ble tinglyst i 1860, da boet etter kona hans, Ingeborg Anna Olsdtr., ble oppgjort av skifteretten. De hadde da tre døtre: Regine, Oleanne og Jonetta.

Kristian Kristoffersen solgte gården til Lorents Johnsen i 1862. Han var f. 1828 og gift med Kristianne Olsdtr., f. 1840 i Fillan. Barna deres var: Johan f. 1862, Kristian f. 1867, Ulrikka f. 1869, Fredrik f. 1872, Stina f. 1875 og Anne. Tjenestejente hos dem var Anna Fredriksdtr. f. 1841 og hun hadde med seg sin sønn Hans Nilsen f. 1872.

Utskiftning ble holdt i 1868 på Kvernø, Volden og flere eiendommer av den utmark de hadde på Kvaløen. Lorents Johnsen overdro gården til svigersønnen Kristian Hansen og datteren Anne i 1904. I forbindelse med utskiftningen ble i 1905 også foretatt skyldsetning av Kvernø, gnr. 54, bnr. 1, eier Martin Hansen, og bnr. 5, Volden, eier Kristian Hansen.

Volden, bnr. 2, ble også kalt Langø. Kristoffer Johnsen var eier, men satte driften bort på bygsel til John Olsen som da ble leilending. John Olsen var f. 1835 i Kvernes på Nordmøre og gift med Ingeranna Larsdtr. f. 1837. De hadde to sønner: Ole f. 1868 og Martin f. 1873. I gammelstua på gården losjerte Johan Mortinusen fra Åfjord, f. 1845, og kone Ingeranna Johnsdtr. f. 1845, og eldste barna deres var Johan f. 1874 og Anna f. 1875. Kristoffer Johnsen solgte gården i 1862 til Enok Dankert Larsen Skagen (han brukte Dankert som fornavn).

I 1875 omtales plassen Volden og selveiergården Volden. Eieren av gården Volden var Dankert L. Skagen, f. 1834 og kone Oline Andreasdtr. f. 1833. Barna deres var: Johan f. 1863, Anna f. 1868 og Olise f. 1875. Hos dem losjerte Johanna Skagen, f. 1811, og hun hadde «pensjon av skolen», så hun hadde vel vært lærerinne. Hennes sønn Julian var f. 1847.

På plassen Volden bodde Jens Skagen, f. 1832, og kone Lovise Arntsdtr. f. 1848 i Åsen, Nord-Trøndelag. Deres sønn Anton var f. 1873. Her losjerte søster til kona, Rebekka Arntsdtr., f. 1853 i Åsen. Videre er oppført Sørvik som husmannsplass under Kvernø, med to familier boende her i 1875. Husmann var Kristian Klausen, f. 1845 på Frosta, og kone Karoline Jensdtr. f. 1847. Deres sønner Martin f. 1867 og Rivert f. 1870. Johan Kristoffersen var inderst, f. 1835, og kona hans het Johanna Johnsdtr., f. 1838. Barna deres: Rasmus f. 1867, Stina f. 1870 og Sofie f. 1874. Kårenke Inger Kristiansdtr., f. 1792, hadde en stuebygning i Sørvika og er i folketellingen for 1875 kalt huseier. Sønnen Jens Rasmusen, f. 1822, bodde sammen med henne.

En parsell av bnr. 2 ble solgt til Julian Skaget i 1886. Dankert Larsen satte bort driften av sin gård til sin sønn Johan D. Volden fra 1897 og han fikk overta som eier etter farens død. Skjøtet var utgitt i 1918 av hans mor Oline Andreasdtr. og søsteren Anna. I 1921 ble fraskilt Nordvolden, bnr. 7, til Olaf Johansen.

Kvernø bnr. 3 var Jakob Johannesens gård etter skyldsetningen i 1858. Han fikk videre skifteskjøte i 1860 etter at hans kone Ingeborg Anna Olsdtr. var død. Da også mannen døde ble gården solgt på auksjon i 1873 til Anton Olsen Mausund. Men han døde før overtakelsen og skjøtet ble overført til dødsboet. Igjen ble det holdt auksjon og kjøper var Peter Ludvig Olsen Mausund, med skjøte utstedt i 1876. Han var eier i 20 år og sønnene Fredrik og Karl overtok eiendommen på skifte etter deres far i 1896. De delte gården i 1890. Peter Olsen og kone Karen Fredriksdtr. hadde tre sønner til, nemlig Johan, Iver og Johan Peter. Deres mor ble som enke gift med Iver Iversen Sæteren. De to eiere tok i 1903 fatt på utskiftning av bnr. 1 og denne gårds innmark og utmark, samt en del torvland, og forretningen ble avsluttet i 1905. Så ble det delings- og skyldsetningsforretning i 1907, som viste følgende oppstilling:

Gnr. 54, bnr. 1 – Kvernø, eier Kristian Hansen, skjm. 0,34.
bnr. 3 – Kvernø, eier Fredrik Pettersen, skjm. 0,73.
bnr. 5 – Sørviken, eier Karl Eriksen, skjm. 0,34.
bnr. 6 – Bukkholmen med Bukkholmavløsen, eier Johan P. Sørdyrø, skjm. 0,35.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *