Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Kya (Gårdsinformasjon)

Rasmus Brochmann Parelius fikk kongeskjøte, datert 26/1 1807, på «almenningskjæret Kyen» for 40 rdl. Skjøtet har aldri vært tinglyst, men påtegnet «at det er forevist fogden den 26. september 1807 og læst ved Dolmø hovedkirke den 4. oktober». Ifølge Norges gamle lover og senere de norsk-danske lovbøker var det ikke adgang til salg av almenninger som var for alle mann frie i enhver retning. Men det hadde altså lyktes Parelius å få kongelig skjøte på Kya. Men å tinglese det våget han ialle fall ikke.

Krigsråd Holtermann ble medeier i 1841, og så overtok han Kya som eneeier i 1850, til Lossius & Møller kjøpte av ham i 1863 for 100 spd. Videre kom Kya til å følge Sula i handel.

Det kan være verd å nevne at krigsråden hadde betalt 900 sdl. for den halvparten av Kya som han kjøpte av Parelius!

En annen historie i forbindelse med Kya daterer seg til 1869 da to menn som kalte seg Kvervenvig fikk et pantelån hos Lossius & Møller på 50 spd. «mot 1. prioritets pant i bygningene på gården Kvervenvigen, en stue og en sjøbod, samt i deres fiskebod i Kyen». Da lånepapirene skulle tinglyses, skrev sorenskriveren: «Ingen hjemmel og ingen gård av navn Kvervenvig findes på Hitteren» (d.v.s. i Hitterens prestegjeld).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *