Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Kynnø (Gårdsinformasjon)

På Kynnøen bodde to husstander i 1801. Anders Andersen var f. 1753, og hans annen kone het Petrine Mikkelsdatter, f. 1763. Fra første ekteskap hadde han datteren Anne f. 1781. I annet ekteskap: Anders f. 1792, Mortina f. 1793, Peder f. 1796 og Micheline f. 1798.

Den andre husstanden var Ole Andersen, f. 1757, gift annen gang med Ingeborg Mikkelsdatter, f. 1774. I første ekteskap hadde han sønnen Anders, f. 1787, og i annet ekteskap: Mikkel f. 1792, Berit f. 1793, Lars f. 1794, Ingeborg f. 1797 og Jakobina f. 1799. Jakob Kristoffersen kjøpte Kynnø i 1859. Hans bror Ole Kristoffersen døde som strandsitter på Sula samme året. Enka etter ham het Ingeborg Andersdatter. De nærmeste arvinger var broren Jakob på Kynnø, Iver Kristian Gåsø, Marit Kristoffersdatter og hennes mann Johan Johansen Sauholmen, Jonetta Kristoffersdatter og hennes mann Olaus Mathisen Sulen, og Maren Kristine med mann Lars Andersen Gåsøen.

Jakob Kristoffersen Kynnøen var gift med Anna Kirstine Sølfestdatter. Han skjøtet eiendommen i 1881 til Iver Fredriksen Nordyrø. Peter Johansen, som hadde en part av øya, bygslet i 1884 til Halvor Guneriussen.

*     *     *

Even Kjeldsen festet plassen Storbåtviken på Kjønnøen i 1845. Den første selveier på øya var Peter Andreas Johansen som kjøpte omtrent halvparten av Kjønnøen i 1855, med skjøte fra Sulens eiere Møller og Lossius. Den andre halvparten kjøpte så Jakob Kristoffersen i 1858.

Peter Andreas Johansen Kjønnøen var f. 1826 og hans kone Maria Olsdtr. f. 1825 i Åfjord. Deres datter Gunhild var f. 1864.

Marias sønn, Johan Lauritsen, f. 1851 i Melhus. Indersten på gården, Knut Hågensen Gravern, var skredder, og kona het Guruanna Arhtsdtr., begge f. 1839 på Frosta.

Halvor Guneriusen, som var Peter Johansens svigersønn, bygslet gården fra 1884, og han ble den neste eier med skjøte i 1895. Han satte gården bort på bygsel i 1897 til Ole Engelsen Klubben på 6 års kontrakt. Denne gård, som var gnr. 62, bnr. 1, ble delt i 1915 i tre bruk. Halvor Guneriusens gård beholdt bnr. 1, Hilmar Kristoffersen ble eier av bnr. 2, og bnr. 5, Øiskaget, ble solgt til Robert Robertsen. Halvor Guneriusen og kone Gunhild Maria Petersdtr. opprettet kontrakt i 1896 med Martin Magnusen og kone Beret Iversdtr. Kjønnø på en husmannsplass «som hans far Magnus Johansen hadde dyrket opp.» Kontrakten skulle tre i kraft etter at Martins mor, Elen Engelsdtr., var død — hun var f. 1832 og hadde flere barn: Mathias f. 1857, Martin f. 1859, Telia f. 1862, Karl f. 1864 og Synnøve f. 1869. På denne plassen losjerte Anders Johnsen fra Byneset, f. 1844, og hans kone Eline Magnusdtr., f. 1847. Deres barn Elen f. 1872 og Mathea f. 1875.

Bnr. 2, eier Jakob Kristoffersen, f. 1815, og hans første kone Anne Kristine Sølfestdtr. ble det holdt skifte etter i 1862. Han ble gift annen gang med Beret Henriksdtr. f. 1817. Jakobs mor, Maret Olsdtr., var fra Rissa og f. 1780. Da folketellingen foregikk i 1875 var hun 95 år. Jakobs sønn Kristoffer, f. 1841, var da i Amerika. Jakob hadde to sønner til i sitt første ekteskap, nemlig Ove f. 1854 og Anton f. 1856. Også av denne gård var det en part Øiskaget og den ble solgt til Søren Fredriksen i 1875 og fikk bnr. 3. Jakob Kristoffersen hadde levert fra seg gården til Iver Fredriksen Norddyrø antagelig noen år tidligere Peder Johansen Kjønnø og kone Anna Jakobsdtr. hadde begge arverett til gården. Det endte med at gården ble delt og Peder Johansen fikk skjøte fra Iver Fredriksen på bnr. 2 i 1873, og selv beholdt Iver parten Ilen som fikk bnr. 4.

Gårdmannen på bnr. 2, Peder Johansen, var f. 1836, og hans første kone Anna Jakobsdtr. f. 1844. Barna deres: Ulrik f. 1865 og Anne f. 1867. Det ble holdt skifte etter kona i 1896 og det oppgis i skiftet at de også hadde en sønn Karl Andreas. Enka Anna

Kjønnø solgte gården til Hilmar Kristoffersen i 1903. En part Øiskaget ble fraskilt i 1905. Hilmar K. Kjønnø overdro i 1921 halvparten av gården og de hus som stod på parten, fjøs, ildhus og nøst til sin datter Laura.

Øiskaget bnr. 3 sees i panteboken ført som solgt av Kristoffer Jakobsen i 1876 til Søren Fredriksen. Han var tidligere strandsitter her. Folketellingen i 1875 opplyser således at strandsitter Søren Fredriksen var f. 1821 og kona Ingeborg Andreasdtr. f. 1831 i Åfjord. Deres datter Anne f. 1864. Robert Martin Robertsen kjøpte Øiskaget i 1889 og neste eier var hans sønn Ole Robertsen som overtok i 1921.

Ilen bnr. 4, Iver Fredriksen overtok her i 1893 og solgte gården til Peter Fredriksen og Karl Fredriksen 1913. Et torvland på Dragsnes, gnr. 57, bnr. 3, fulgte med i handelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *