Kilde:
Namdal Historielag (link til hjemmeside)
Årbok for Namdalen 1963 side 24
Skriftstyrar: P.Jæger-Leirvik

Laksegårder og fløyting i Namsen i 1865

En innsender i Namdals Tidende for 20. september 1865 beretter at der er reist prosess mellom laksegårdseierne i Namsen elv og direksjonen for tømmerfløtningen samme steds i anl. Av den skade som fløtningen av løst tømmer forårsaker. Før har tømmeret vært fløtt i flåter indtil der for flere siden ble opprettet en overenskomst mellom begge vedkommende om at tømmeret skulle kunne fløtest løst mot en årlig avgift av omkring 500 spd. Hvilket skulle svare til 4 a 6 sk. Pr. tylft. Denne avgift har nu tømmerdireksjonen vægret seg for å betale i de 2 siste år.

Som bevis på den skade laksegårdsfisket lider ved tømmerfløtningen anføres at mens antallet av laksegårder i Ranum og Skage sogn før var mer end 1000 er det nu gått ned til 200 (!)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *