Internt referansenummer: 25.07.2018 – BOK
Kilde:
BEIARN SOKNEKALLS HISTORIE
INNBEFATTET ANNEKSTIDEN
Av: E. VEGUSDAL ERIKSEN
1949
BEIARN
Trykt i «Sørlandet»s trykkeri, Kristiansand S.
Klisjéanstalt, Kristiansand S.
Omslagstegning ved forfatteren.

LENNSMENN I GILDESKÅL OG BEIARN

Ifølge Christian V kongelige resesser, skulle underfogden eller lens-mannen som han senere ble kalt, være fogden behjelpelig med å innkreve skyldig tiendeavgift, og som godtgjørelse for dette arbeide skulle han ha skatte- og tiendefrihet for sin egen gård. Det var gjerne de største og gjeveste gårdbrukere (selveiere), som fikk dette ombud. I Gildeskål var der et lensmannsdynasti på gården Sandvika i Gildeskål som gikk i arv i 3 generasjoner i et tidsrom av over hundre år. Det fortelles at de første lensmenn avla regnskap etter følgende system: De lot forarbeide tiendestikker, et par for hvert tiendepliktig bruk. På tiendestikkene var innskåret gårdens bumerke. Når tienden ble innkrevd, skar lensmannen hakk i tiende-stikkene, et mindre hakk for hvert bismerpund og et større for hver vog som ble levert. Den tiendepliktige fikk da den ene tiendestikke som kvittering, og lensmannen beholdt selv den andre som bilag. Tiendestikkene hadde forskjellig utseende for hvert år for å hindre misbruk. Når tienden var innkrevd, skar lensmannen tienden inn på karvestokk og tiendestikkene ble buntet sammen, en bunt for hver grend. To ganger i året, vår og høst, møtte lensmannen, fogd og sokneprest på Inndyr til tiendebytte.

Thomas Olsen

En annen sønn av Ole Colbanussen, Thomas Olsen, f. 1705, d. 1784, var skipper og handelsmann i Sandvika, han vikarierte også en del år som lensmann. Hans sønn, Ole Thomesen, f. 1753, d. 1810, var da han døde, Gildeskåls rikeste mann. Han var skipper, handelsmann og godseier. Eide 4 vogsleier i Sandvika med påstående hus og underliggende øyer, ved registrering av hans dødsbo i 1810, verdsatt til 2000 Rdlr. Dessuten gårdene Telnes i Gildeskål 1 vogsleie, verdsatt til 140 Rdlr., vogsleie i Fleinvær = 50 Rdlr., 5 vogsleier av gården Mårnes i Gildeskål (delt i 4 bruk) verdsatt til 240 Rdlr. og 7 vogsleier 1 pd., 22 mark, i Meløy hovedgård (Benkestocksetet), verdsatt til 1250 Rdlr. Tilsammen jordgods for 3900 Rdlr. Han drev stor handel i Sandvika, og hadde filialer i Kransvika i Gildeskål og på Dokmo i Beiarn. (Han er regnet som stamfar for slekten Thomesen i Salten. Lensmannsslekten i Sandvika hadde sin egen kirkestol i Gildeskål gamle kirk, og slekten finnes på de samme gårdene under navnet Thomesen og Karlsen den dag i dag, med vel 300 års slektstradisjoner).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *