Internt referansenummer: 25.07.2018 – BOK
Kilde:
BEIARN SOKNEKALLS HISTORIE
INNBEFATTET ANNEKSTIDEN
Av: E. VEGUSDAL ERIKSEN
1949
BEIARN
Trykt i «Sørlandet»s trykkeri, Kristiansand S.
Klisjéanstalt, Kristiansand S.
Omslagstegning ved forfatteren.

LENNSMENN I GILDESKÅL OG BEIARN – Colbanus Nilsen

Ifølge Christian V kongelige resesser, skulle underfogden eller lens-mannen som han senere ble kalt, være fogden behjelpelig med å innkreve skyldig tiendeavgift, og som godtgjørelse for dette arbeide skulle han ha skatte- og tiendefrihet for sin egen gård.

Christian V.

Det var gjerne de største og gjeveste gårdbrukere (selveiere), som fikk dette ombud. I Gildeskål var der et lensmannsdynasti på gården Sandvika i Gildeskål som gikk i arv i 3 generasjoner i et tidsrom av over hundre år. Det fortelles at de første lensmenn avla regnskap etter følgende system: De lot forarbeide tiendestikker, et par for hvert tiendepliktig bruk. På tiendestikkene var innskåret gårdens bumerke. Når tienden ble innkrevd, skar lensmannen hakk i tiende-stikkene, et mindre hakk for hvert bismerpund og et større for hver vog som ble levert. Den tiendepliktige fikk da den ene tiendestikke som kvittering, og lensmannen beholdt selv den andre som bilag. Tiendestikkene hadde forskjellig utseende for hvert år for å hindre misbruk. Når tienden var innkrevd, skar lensmannen tienden inn på karvestokk og tiendestikkene ble buntet sammen, en bunt for hver grend. To ganger i året, vår og høst, møtte lensmannen, fogd og sokneprest på Inndyr til tiendebytte.

Colbanus Nilsen

Den første lensmann tradisjonen beretter om var Colbanus Nilsen, også kalt Kolbein Nilsa i bygdesproget. Han var født 1606, død 1680. Han bodde i Sandvika i Gildeskål som gårdbruker, og eide 4 vogsleier. Han nevnes som lensmann i 1666. Da han var over 60 år, ble han oppattgift med en Anne Olsdatter, og hadde i dette ekteskap to sønner, Nils og Ole. Det står «Enken, Anne Sandvigs børn eide og besad 3 vog i Sandvigen i 1680». (Slektstavlen Benkestock).

Sønnen Ole Colbanussen eller Kolbeinsa fortsatte som gårdbruker i Sandvika. En har ikke dokumenter fra hans tid, men kan forutsette at han også var lensmann i Gildeskål. Han var født i 1669 og døde etter 1729. Gift med Berthe Willumsdatter, datter av lensmann Willum Melchiorsen i Rødøy og datterdatter av Margrethe Benkestock. Hans sønn Jon Olsen, f. 1702 d. 1772, var lensmann i Gildeskål i mange år. (Så sent som 1767). Hadde flere sønner, hvorav disse to nevnes som lensmenn i Gildeskål:

Melcior Jonsen, f. 1737, d. 1797, nevnes som lensmann i Gildeskål i 1774 og Christian Jonsen, f. 1742, d. 1784. Han bestyrte farens jektebruk og reiste som styrmann til Bergen. Han nevnes som lensmann i Gildeskål i 1768.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *