Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Lensmenn

Da Hitteren og Frøy en lensmannsdistrikt ble delt i 1885 fikk Frøya egen lensmann. Det var Lars Martinussen Eggen. Han var f. 1841 og var ordfører før han ble tilsatt som lensmann i 1885. Denne stillingen hadde han til 1896.

Ole Andreas Thorgaard som ble Eggens etterfølger i lensmannsstillingen, var f. på Torgårdsløkken i Tiller 11. februar 1856 av foreldrene grovsmed Anders Jensen Bruseth og hustru Ingeborg Olsdatter Schjetnes. Etter sin utdannelse ved Klæbu seminar i 1875 ble Ole Thorgaard lærer i folkeskolen i 22 år. Den første lærerposten hadde han i Ytterøy, og derfra kom han til Frøya. Senere var han lærer i Stjørdal og til slutt i Hemne. Thorgaard ble lensmann på Frøya fra 1. juni 1897 til 1925. Han var ugift.
lensmann_o_a_thorgaard
O. A. Thorgaard.

Hans Ruø var f. på Ruø i Aure 22. januar 1878 av foreldrene fisker Johannes Svensen Ruø og hustru Marit Johannesdatter Rams-vik. Hans Ruø tok eksamen fra 5. divisjons underoffisersskole i 1901, ble autorisert lensmannsbetjent i Aure fra februar 1903 og til han overtok Frøya lensmannsbestilling 12. oktober 1925. Han var gift med Valborg Andersdatter Sæter, f. 29. mars 1890 i Vals-øyfjord. Ruø var lensmann til 1948.
lensmann_h_ru-ii
H. Ruø.   

lensmann_m_reinfjord
M. Reinfjord.

Magnus Andreas Reinfjord er f. 29. sept. 1906 i Ankenes, og hans hustru Olga, f. Ku-fås, 13. okt. 1908. Reinfjord var lensmannsbetjent i Orkdal 1926—42, politikonstabel 1942—45, i tiden 15. juli 1945—15. mai 1948 for det meste konstituert lensmann i Orkdal, konstituert lensmann i Haltdalen og Ålen 15. mai—15. august 1948 og ansatt som lensmann på Frøya fra 24. august samme år. Reinfjord har vært formann i Nord-Frøya forliksråd, formann i Nord-Frøya skolestyre fra 1. januar 1956, medlem av Nord-Frøya formannskap også fra 1. januar 1956, formann i styret for Si-stranda vassverk 1951—1957, formann i styret for Hamarvik vassverk og kasserer for Frøya bygdemuseum. I årene 1938—40 var Reinfjord formann i Sør-Trøndelag lensmannsbetjentforening og medlem av styret i samme forening i årene 1955 og 1956. Videre var Reinfjord medlem av styret for Sistranda Samvirkelag 1955—56.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *