Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
(Klikk her for å lese Forordet som er skrevet i boken Brevet hjem)
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave

 

Lev vel kjære fader, lev vel ømme moder

En riktig lyrisk person må selbyggen Johan Voldseth ha vært. Dette brevet til foreldrene i Selbu i 1897 er skrevet på rim, og som så mange av brevene hjem vitner også dette om en stadig lengsel mot barndomshjemmet.

Johan Voldseth reiste til Amerika i 1891, den siste tiden han levde arbeidet han som journalist i byen Brookings i South Dakota. Han var født i 1870 og døde i en alder av 27 år i en togulykke. Dette brevet var det siste han sendte hjem før han døde, og det ble sendt til foreldrene Ingeborg og Sivert Kristiansen.

Brookings S. D.
18de Juni 1897

Elskede forældre!

(1)
Det lakker mot aften, nu solen atter daler,
og sænker sig sakte bak prærien ned.
Den kjølige skygge saa venlig husvaler,
den trette arbeider fra dagsverkets sved.
De funklende stjerner paa himmelen smiler,
mens aftenens slør hennad jorden fremiler.
Nu fuglen i skogen istemmer sin sang,
og ilende tiden paaskynder sin gang.

(2)
Længselsfuld tanken mot hjemmet nu stiger,
ja ofte vemodig jeg tænker derpaa.
Jeg kjender i brystet en stemme som siger.
«Tænk om ei mer hjemmet du skue kan faa».
Det er tanke som bringer mig smerte,
gnavende sniker sig inn i mitt hjerte.
Dog haapet medlidende snart titter frem,
ja, endnu en gang skal jeg gjense mitt hjem.

(3)
Ja barndommens hjem med saa kjærlige minder.
vel ofte i sjælen fremrinder saa klar.
Det bringer mig vemod som aldrig forsvinder,
den følelse stedse i brystet jeg har.
Jeg minnes den tid jeg i vuggen mig gynget,
hvor trygt op til moderens bryst jeg mig klynget.
Hvor lykkelige er ikke barndommens aar,
mens man i sin uskyld fornøielig gaar.

(4)
Jeg bort maate reise til fremmede lande,
thi hjemme, ja hjemme, der blev det for trangt.
Vemodig jeg sidste gang skuet de strande,
fra hvilke jeg da maate reise saa langt.
Jeg mindes hver dal med dens rislende bække,
hvor smaafugle hoppet i buskenes hække.
Jeg mindes de skove hvor fuglene sang,
mitt sind der blev løftet saa mangen en gang.

(5)
Ja nu er de borte de frydfulle dage,
jeg er ikke længer i barndommens hjem.
Men tidens trængsel i steden faar smake,
paa ensomme vei jeg maa kjempe mig frem.
Og ofte er motet mig nær ved at svikte,
men friske forhaapninger faar jeg i sigte,
som bringer mig atter til styrke og mot,
og holder mig bort fra fortvilelsens flod.

(6)
Jeg ligner mig selv med en voksende lilje,
som bøies omkring av den susende vind.
Berøver all kraft til at bruke min vilje,
og fuldende tanken som bor i mitt sind.
Det er ei saa godt her alene at være,
al motgang og trængsel alene at bære.
Ei nogen kan trøste mig i mine savn,
men ene jeg kjæmper mot længselens havn.

(7)
Her er jeg jo altid en fremmed i verden,
jeg kun iblant ukjente mennesker gaar.
Ei nogen som støtter min vaklende færden,
end mindre min lønlige tanke forstaar.
Jeg længes tilbake langt henover vandet,
til granskovens sus der i fædrenelandet.
Til den fattige hytte ved speilklare vand,
til duftende hegg paa den grønkledte strand.

(8)
Lev vel kjære fader, lev vel ømme moder,
søk hjelp hos Gud Herren, han nekter den ei.
Lev vel kjære søstre, lev vel du min broder,
prøv altid at vandre paa renhetens vei.
Maaske vi engang end kan treffes i live,
hvis Herren os lykke og helse vil give.
Nu slutter jeg brevet, nu tørker min penn,
jeg sider skal skriv til eder igjen.

Johan Voldseth,
Box 317 Brookings,
Syd-Dakota

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *