Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Levanger Musikkforening, Levanger

Levanger_Musikkforening-Levanger
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Torbjørn Thørring, Osvald Langos, Sverre Granås, Olaf Kristiansen, Arnt Feragen, Per E. Gramis, Eilert Johansen.
Annen rekke fra venstre: Annbjorn Salberg, Arne Chr. Thørring, Oskar Sandnes, Trygve Lullau, Einar Nevermo, Torleif Krogstad.
Tredje rekke fra venstre: Gunnar Kvam, Endre Reinan, Ole Gystad, Per M. Thørring, Arnulf Mathisen, Olaf Johansen, Ingv. Johansen.
Fjerde rekke fra venstre: Rolf Johansen, Ivar Letnes, Sigurd Anne, Stig. B. Gundersen, Rolf Krogstad.

Levanger Musikkforenings historie begynner alt i 1892, da 6 medlemmer i Levanger Avholdslag startet et musikklag. 3 år senere fortsatte de samme i en uavhengig forening, som fikk navnet Levanger Musikkforening. Noe egentlig foreningsmessig styre ble ikke valt i de første årene. Anton Kristiansen var dirigent, og dessuten fungerte han som foreningens formann

De første øvelsene ble holdt på et snekkerverksted, siden på Kristiansens blikkenslagerverksted, helt til en fikk leie et av Klæbu seminars klasseværelser. Vaktmesteren var imidlertid ingen elsker av hornmusikk, foreningen måtte flytte, og Levanger Håndverkerforenings lokaler ble leid.

Anton Kristiansen var foreningens dirigent fra starten 1892 og til 1927, da hans sønn Olaf Kristiansen overtok. Han har siden vært foreningens dirigent.

En må kunne si at foreningens framgang har vært stor, både når det gjelder de musikalske prestasjoner og interessen for foreningen. 35 aktive medlemmer er det meste foreningen har hatt. Musikkforeningen eier de fleste instrumenter som nyttes, og har dessuten et sjeldent stort notearkiv.

I 1952 fikk foreningen sine uniformer. Disse er: mellomblå jakker med «gull»-knapper og -striper, og merker i «gull» på ermene og oppslagene. Hvite skjorter og blå slips. Hvite bukser og luer. Luemerket er «gull»-harpe og -krans på blå bunn.

I alle sine virkeår har foreningen vært sterkt engasjert, og deltatt i alle stevner og festlige arrangements i Levanger og omegn. Foreningen var engasjert til et stort svensk-norsk stevne på Storlien i 1912, på Stiklestad 1930 og var med under feiringen av byens 100-årsjubileum i 1936.

Foreningens styre er nå: Per M. Thørring, form., Stig B. Gundersen, Ivar Letnes, Arnulf Mathisen og Olaf Kristiansen. Medlemstallet er 27, og Levanger losjelokale blir leid til øvelsessted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *