Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lier Hormusikkforening, Lier

Lier_Hornmusikkforening-Lier
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Asmunn Fuglerud, Juul Fuglerud, Håkon Fuglerud (dirigent), Per Treffen, Einar Haverstad, Alf Fuglerud.
Annen rekke fra venstre: Harry Bjernstad, Anstein Overn, Kjell Kortnes, Hans Helium, Rolf Fuglerud, Martinius Opsahl, Arne Fuglerud.
Tredje rekke fra venstre: Sverre Avdal, Dagfin Elenes, Jens Avdal, Leif Avdal, Torleif Kastad.

Foreningen ble stiftet 23. oktober 1931, med 6 medlemmer. Starten fant sted hjemme hos Hans H. Fuglerud, Egge, som hadde vært musikksersjant. Hans eldste sønn, Håkon, sto for starten av foreningen, og ble dens formann i de første 8 år, og instruktør og dirigent gjennom alle år fram til nå. Han har samtidig spilt med på trompet. Det første styret besto ellers av: Asmund Fuglerud og Ole Egge.

Øvelsene ble den første tiden holdt på omgang hos medlemmene, delvis med lånte, og private instrumenter. Men senere, da tallet av medlemmer økte, ble de holdt i sidebygningen hos Hans Fuglerud, som da — og mange ganger senere ga dem goe råd, ros og ris. Fra 1937 har øvelsene vært holdt i sidebygningen til dirigenten, «Egge»-gård.

Foreningen fikk kjøpt en del brukte instrumenter. Det ble holdt friluftskonserter, og foreningen spilte ellers ved forskjellige arrangementer. Inntektene ble brukt til innkjøp av instrumenter og uniformer. Uniformene ble skaffet i 1938. De er mørkeblå med mellomblå beiser på benklærne, kort jakke med L. H. i mellomblått på venstre arm, hvit lue med sølvharpe og sølvsnorer. Sitt banner fikk foreningen 17. mai 1955. Det er av mellomblå silke, og malt av et av medlemmene.

Foreningen har i en årrekke spilt ved skirenn, og i 17. maitog for pasientene ved Lierasylet. Ellers har foreningen vært nyttet av nesten samtlige skoler i bygda 17. mai. Likeledes har foreningen spilt i Oslo 2 ganger, nemlig i «Bondetoget» ved Norges Bondelags stevne i 1938, og i folketoget for krigsveteranene ved Kongens hjemkomst 7. juni 1945.

Foreningen står ikke tilsluttet noe forbund, og har aldri mottatt noe bidrag fra institusjoner eller kommune. Men så har heller ikke instruktøren og dirigenten, Håkon Fuglerud, krevd eller mottatt noen godtgjørelse. Hans lønn har kun vært medlemmenes takknemlighet og spilleglede.

Foreningen har nå 18 aktive medlemmer, og styret består av Martinius Opsahl, formann, Asmunn Fuglerud, Jens Avdal, Einar Haverstad og Rolf Fuglerud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.