Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lierstrandens Musikkorps, Lierstranden

Lierstrandens_Musikkorps-Lierstranden
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: S. Nilsen, N. Nilsen, D. Olsen, P. Kristiansen, dirigent T. Solberg, B. Nilsen, J. Glitre, K. Andersen, P. Sørensen.
Annen rekke fra venstre: A. Slimann, E. Borgersen, K. Johansen, B. Olsen, M. Olsen, A. Johansen, J. Paulsen, 1V. Ellingsen, A. Andersen.
Tredje rekke fra venstre: F. Myhre, P. Hansen, E. Nilsen, A. Madsen, J. Mørk, S. Olsen, R. Olsen.
Fraværende: G. Borge, B. Lyngås, R. Andersen, S. Johansen.

Lierstrandens Musikkorps, Lierstranden ble stiftet den 22. februar 1932. Det var 6 mann som tok initiativet og disse fikk skaffet til veie 9 instrumenter, så det var 9 medlemmer da korpset hadde sin første øvelse på Lierstranden Vel’s lokale. Korpsets første formann var Harry Becker, og det første styret besto for øvrig av: Konrad Olsen, Arthur Andersen og Halfdan Pedersen.

Korpsets første dirigent var Hans Olsen som ble ansatt i 1933. I 1934 ble Johan Andreassen ansatt. Asbjørn Tangen overtok i 1936. I 1939 ble Halfdan Johansen ansatt. Asbjørn Tangen overtok i 1940 igjen ledelsen som han hadde til 1947. Så ble Halvor Halvorsen korpsets dirigent til høsten 1954, da korpsets nåværende dirigent Torbjørn Solberg overtok.

Fra starten har korpset hatt bra framgang og trivsel. Interessen er for tiden stor blant medlem-mene. De som er igjen fra starten er, Arthur Andersen og Sigurd Nilsen. Arthur Andersen er korpsets æresmedlem.

Korpset har skaffet instrumenter etter som det har økt i medlemstall. For øvrig har mange av medlemmene private instrumenter. I 1937 fikk korpset sine første uniformer, som ble fornyet i 1949. I 1952 fikk korpset overrakt sitt banner av korpsets damegruppe. Korpset spiller 1. og 17. mai i Drammen og på Lierstranden, og har om sommeren konserter på forskjellige steder.

Korpset er medlem av musikk-kretsen Ekko, der det blir arrangert kretsstevne hvert år.

Korpsets styre er for tiden: Gustav Borge formann, Rolv Olsen, Sverre Olsen, Arthur Andersen, Sigurd Nilsen og Jonny Glitre. Lierstrandens Musikkorps teller nå 28 aktive medlemmer. øvelsene blir holdt i Folkets Hus, Lierstranden, hver mandag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.