Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lillehammer Musikforening, Lillehammer

Lillehammer_Musikforening-Lillehammer
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: P. Alm, E. Kleiven, L. Heidum, T. Imerslund, Edv. Dahlsveen, dir., K. Kristiansen, M. Pedersen, A. Gilberg, O. Jacobsen, T. Nilsen.
Annen rekke fra venstre: N. Kleiven, J. Hong, A. Olsen, R. Mathisen, E. Evensen, A. Nilsen, E. Eriksen, J. Johansen, S. Simensen, E. Olsen, J. Grotheim, K. Riis.
Tredje rekke fra venstre: H. Finholdt, J. Evensen, O. Børke, J. Mo, B. Lerdahl, O. Kristiansen, J. Engesveen, R. Mo, E. Tunli, J. Berg, O. Sveen, K. Kristensen.
Fjerde rekke fra venstre: R. Olsen, K. Svaet, G. Lunde, L. Gustavson, O. Mo, H. Ludvigsen.

Den 24. september 1863 kom en del borgere av Lillehammer sammen og ble enige om å stifte en musikkforening. Tiden forut hadde vært preget av så vel økonomisk som kulturell oppgang, og musikklivet utfoldet seg. Bl. a. fikk byen ofte besøk av kunstnere på reise mellom Kristiania og Trond-hjem.

Foreningen ble stiftet med det hovedformål å virke til utdannelse av hornmusikk og sang. De som var med fra begynnelsen var K. I. Dahl (formann), Carl Andersen, H. O. Halla, O. F. Myhre, T. Grundseth, B. Lundgaard, A. Nielsen, E. M. Lysgaard, Chr. Bræin og C. Hosmestad.

De første ukene var Joh. S. Lindtner leder av korpset, men deretter overtok, den ved starten valte, visedirigent Chr. Bræin. Tross pengemangel og andre begynnervansker arbeidet foreningen seg raskt oppover. Når unntas en dødperiode i begynnelsen av 1870-årene og et par senere overgangsperioder, har framgangen fortsatt i de 90 år som er gått, og oppgavene har blitt stadig større og mer krevende. Dette skyldes ikke minst de dyktige ledere foreningen har hatt. Navn som Johan Dahlsveen, Anton Dalseg, Sturla Dahlback og Ola Linge har god klang i Lillehammer Musikforenings historie. Helt siden 1917 har Edvard Dahlsveen vært foreningens dirigent og instruktør.

Foreningen har skaffet hele besetningen instrumenter. Til 90-årsjubileet ble skaffet nye, mørkeblå uniformer med sorte beiser i buksene og mørke flettede epåletter, foruten kledelige mørkeblå gabardinkapper.

I årenes løp har foreningen vært på flere konsert-turneer, men høyest rager turen i 1938 til København og Stockholm, med bl. a. konserter i Københavns Tivoli og svensk kringkasting. I august 1954 var foreningen igjen utenlands. Den deltok i Verdensmusikkonkurransene i Kerkrade i Holland.

Foreningen står tilsluttet Mjøsegnenes Musikkforbund og landsforbundet.

Lillehammer Musikforening har nå 44 aktive medlemmer og 1 æresmedlem, Christen Skjellerud. Styret består av Kjell Svaet, formann, Erik Evensen, Olav Mo, Magne Pedersen og Jens Engesveen. Øvelsene blir holdt i eget lokale på Den høgre skole i Lillehammer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.