Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lillesand Hornmusikk, Lillesand

Lillesand_Hornmusikk-Lillesand
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Thorbjørn Ramsøy, Karl Rolf Hansen, formann Tov Martin Hansen, dirigent Jacob Syvertsen, Tore Bendixen, Hans Reiersen, Knut Ribe.
Annen rekke fra venstre: Arild From, Josef Jacobsen, Willy Larsen, Jørgen Ribe, Harald Olaf Helling, Arnfinn Emil Olsen, Henry Kvannes.
Tredje rekke fra venstre: Adolf From, Trygve Thorkildsen, Sverre Sponberg, Jens Petter Fjeldal, Josef Bakkemoen.

Det foreligger bare muntlige opplysninger om korpset før 1939, men det er fastslått at det begynte 17. mai 1876. Siden har korpset vært i gang, men med flere års opphold imellom. Fra 1918 har byen hatt hornmusikken uten noen nevneverdig stans.

Det første protokollerte møte ble holdt den 27. juni 1939. Den gang var Josef Bakkemoen korpsets formann.

På møtet ble følgende styre valt: Martin Michalsen, formann, Hans Kvannes, Adolf From, Hans Skottvåg og Trygve Thorkildsen.

Øvelsene ble de første årene holdt hos medlemmene, og ellers i forskjellige lokaler i byen.

Korpsets første dirigent var Johan Malmeros. Senere ble korpset ledet av: organist Jensen, organist Gustavsen, Henrik Lund og organist Torp fra 1918 til 1932. Fra 1932 har Jacob Syvertsen vært dirigent, og i de senere årene har organist Adolf From også for en del hatt ledelsen.

Medlemstallet har variert en del, fra 6 den første tida til omlag 25 like etter frigjøringen 1945.

Instrumenter ble kjøpt ved hjelp av bidrag fra Lillesand og Vestre Moland kommuner, Lillesands Sparebank, foruten egne tilstelninger og utlodninger. Korpset har ikke uniformer.

Utenom de faste dagene som 1. og 17. mai, er korpset i virksomhet hele forsommeren og spiller ved lokale tilstelninger og arrangements.

Det nåværende styret er: Tov Martin Hansen, formann, Tore Bendixen, Jørgen Ribe, Josef Bakkemoen og Jacob Syvertsen. Det er nå 17 medlemmer i Hornmusikken. Det kan nevnes at Jacob Syvertsen og Josef Bakkemoen har vært med i ca. 35 år. Øvelsene blir holdt i Lundemo Gartneri.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.