Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lillestrøm Musikklag, Lillestrøm

Lillestrm_Musikklag-Lillestrm
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Erik Eriksen, John Jensen, Arm Siemensen, Ole Korsmo, Kjell Bjørkelund, Herman Jahr, John Terkildsen, Hans Halvorsen.
Annen rekke fra venstre: Bjarne Andreassen, Alf Albertsen, Thor Bjørklund, Rolf Christiansen, Henry Amundsen, Ivar Ingebretsen.
Tredje rekke fra venstre: Magnus Holter, Roald Omsted, Trygve Eriksen, Sven Eriksen, Rolf Martinsen, Alf Olsen.
Fjerde rekke fra venstre: Johan Jensen, Arvid Kristiansen, Karl Halvorsen, Kristoffer Wibeck.

Lillestrøm Musikklags vugge sto, så merkelig det enn kan høres, på Lillestrøm Cellulosefabrikk og en rekke arbeidere ved bedriften var lagets faddere. Dette var i 1917. Men januar 1920 brøt laget ut av den trange ramme som rent bedriftsorkester, og Lillestrøm Musikklag ble stiftet. Offisiell stiftelsesdag 1. januar 1920. Første styre var: Gustav Bjørnson, formann, Olav Håkonsen og Lars Eriksen. Det var i førstningen vanskelig med øvelseslokale, men en av stifterne, Lars Eriksen og hustru Helga Eriksen, stilte sin stue til disposisjon, og der ble det øvet hver søndag formiddag i mange år. Lillestrøm Musikklags første dirigent var Oskar Hallen 1920-1937. Da han trakk seg tilbake, overtok Marius Halvorsen 1937-1945. Trygve Eriksen instruerte fra 1945-1954, og fra 1954 har Trygve Svensen vært lagets dirigent.

Lillestrøm Musikklag har hatt både medgang, motgang og problemer. Ett av de største problemene har vært å skaffe penger til instrumentfornyelser som stadig måtte til. Laget har hvert år hatt faste inntekter av spillinger 1., 17. mai og forskjellige andre konserter og arrangements, slik at korpset nå eier 35 komplette uniformer, og har kunnet foreta den nødvendige fornyelse av instrumenter. Lillestrøm Musikklag har nå 30 aktive medlemmer. Rolf Christiansen er formann. Styret består ellers av: sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Laget har øvelse hver fredag i Lillestrøm Folkets hus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *