Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lillestrøm Ungdomskorps, Lillestrøm

Lillestrm_Ungdomskorps-Lillestrm
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Jan Østnes, Jan Johansen, Erik Nito/gysen, Kare Brenden, Aasmund Ahlsen, Andreas Nærstad, Gunnar Thoen.
Annen rekke fra venstre: Ivar Danielsen, Storm Dahle, Thor Fredriksen, Arne Karlsen, Per Haug, Ragnar Mathiesen, Einar Bråthen, Aasmund Olsen, Bjørn Haugen, Oddvar Dahle.
Tredje rekke fra venstre: Odd Bergersen, Ragnar Johnsrud, Bjarne Amundsen, Gunnar Johnsrud, Erik Danielsen, Thomas W/estbye, Ivar Nicolaysen, Arne Torp, Rolf Butlabl, Asbjørn Aasen, Arne Budahl.

Lillestrøm har alltid vært et sted med stor interesse for musikk, og amatørmusikken har derfor en god grobunn her. Fra først av var det kun ett musikkorps i Lillestrøm, men stedet har hatt en rivende utvikling, og det ble etter hvert behov for flere korps. Da Lillestrøm Guttemusikkorps ble stiftet, kom tanken opp at Lillestrøm hadde behov for et ungdomskorps. Den 15. juni 1939 ble det holdt et konstituerende møte, og korpsets første styre ble: formann Oddvar Dahle, Ivar Myhrer, Bjørn Haugen, Dagfinn Jordet og Olav Furuholt. Lillestrøm Ungdomskorps var et faktum, og første øvelser ble holdt 17. august samme år.

I det første året møtte korpset mye motgang på grunn av dårlig økonomi. Det skulle anskaffes instrumenter, noter og øvelseslokaler. Men medlemmene manglet ikke vilje, og det gikk raskt framover. Korpset skulle medvirke ved 1. og 17. maitilstellingene 1940, men krigen satte en stopper for dette. Den 16. mai 1945 hadde korpset sin første øvelse etter krigen, og allerede 17. mai medvirket det ved festlighetene. Korpset spilte og i Oslo ved kongens hjemkomst den 7. juni. Det første året etter krigen hadde korpset ingen dirigent, men ble på en utmerket måte ledet av korpsets egne krefter. I 1946 ansatte korpset Kaare Brenden som dirigent, og under hans ledelse fikk korpset en solid framgang. Den nåværende dirigent, Harry Kvebæk, har i de siste årene ledet korpset med stor dyktighet. Korpset har foruten de vanlige arrangements, også deltatt i landsstevner i Arendal, Bergen og Oslo. 1. mai 1947 ble litt av en merkedag for korpset, i og med at de nye og kledelige uniformene ble tatt i bruk. Samme dato året etter fikk korpset sitt banner.

Lillestrøm Ungdomskorps har nå 29 medlemmer, og styret består av: formann Thor Fredriksen, Åsmund Ahlsen, Aasmund Olsen, Jan Østnes og Odd Bergersen. Øvelsene blir holdt i Lillestrøm Høgre skole, og korpset arbeider seg stadig framover under sitt motto: «Ungdomstoner leder til samhold og gleder».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *