Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lisleby Musikkorps, Lisleby

Lisleby_Musikkorps-Lisleby
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Finn Hansen, Aage Erikstad, Thomas Se/and, formann, musikkløytnant Sigurd Hansen, dirigent, Rolf Jensen, Erling Jensen, Leif Søland, Gunnar Linkas.
Annen rekke fra venstre: Tore Nilsen, Sigvart Simensen, John Kristiansen, Hein Johnsen, Øivind Hansen, Thorleif Helgesen, Åge Nilsen, Arthur Christiansen, Ove Halvorsen.
Tredje rekke fra venstre: Sverre Sarp, John Hansen, Rolf Hansen, Arne Linkas, Karl Jensen, Arne Johansen, Finn Helgesen, Jens Eriksen. Fraværende: Bjørn Haugli, Knut Andreassen, Karsten Hansen, Rolf Sørensen.

Lisleby Musikkorps, Lisleby ble stiftet 27. oktober 1903, som en underavdeling av Lisleby avholdslag, under navnet Lisleby avholdsmusikkorps. I 1925 måtte korpset ta opp medlemmer også utenfor avholdslaget, og navnet ble forandret til Lisleby Musikkorps.

Det første styret besto av: Harald Olsen, formann, Johan Opsahl og Jørgen Hansen.

Korpset har hatt følgende dirigenter: Aksel Andersen Kløvstad, Fr. Haube, organist Ole Hansen, Ernst Jacobsen, Sarpsborg, musikkløitnant Håkon Aasekjør. I tiden 1934-38 fungerte Martin Søland, Rolf Jensen og Ivar Hanssen som dirigenter. (Korpsets egne krefter). Musikkløitnant Sigurd Hansen har vært korpsets dirigent fra 1938.

I alle år har korpset hatt sitt øvelsessted i Lisleby avholdslokale, men Sølands verksted har alltid stått åpent for ekstraprøver.

Stort sett har korpset hatt en usedvanlig jevn og rolig utvikling. De bærende krefter som engang er kommet med, har aldri sviktet, og kropset har i dag flere medlemmer med over 40 års uavbrutt aktivt medlemsskap. «Den gamle garde» har i alle år vært korpsets ryggrad, og de viktigste stemmer er også besatt av dem. En stor del av de yngre er sønner av tidligere medlemmer.

I 1948 skaffet korpset seg uniformer, og de ser slik ut: Brun jakke — beige benklær med brune beiser.

Korpset har i de siste årene skaffet seg flere nye instrumenter. 5 klarinetter i 1949, og i 1954: Es kornett, B kornett, baryton, 3 tenorer, 1 valthorn, 2 trommer og nye bekken.

Gjennom de 50 årene korpset har bestått, har det deltatt i en mengde arrangements. Her nevnes: Grensestevne i 1912 ved Fagerholt i Sverige, og Norges Bondelags stevne i Fredrikstad i 1924. Av turneer nevnes: Vestfold, Telemark og Buskerud, over 8 dager i 1919. I 1920, omtrent samme rute. I 1939 til Lillehammer og Gjøvik. I 1946 til Rjukan, og i 1949 til Sørlandet.

Korpset har for tiden 28 medlemmer.

Styret består nå av: Thomas Søland, formann, Jens Eriksen, Gunnar Linkas, Aage Erikstad, Finn Helgesen og Arthur Kristiansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *