Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lista Ungdomskorps, Lista

Lista_Ungdomskorps-Lista
Fotograf ukjent.

Det var Olav Haaversen-Westhassel som fikk ideen til å danne Lista Ungdomskorps. Han hadde flere år stått i brodden for 17. mai tilstellingen i bygda og hadde under dette arbeidet stadig hatt en følelse av armod med ikke å ha et eget korps å ty til. En måtte hver gang låne korps fra Farsund. Han rykket derfor inn en annonse i Farsundsavisene og oppfordret listringer som var interessert i et hornmusikk-korps å møte på Vanseheim den 19. desember. Det var i 1937. Dagen kom og det møtte 31 gutter. Det ble valgt et foreløpig styre. I dette ble Olav Haaversen-Westhassel valgt til formann. Ellers ble disse med: Einar Ingebrethsen, Erling Jensen og A. Heggen.

For å skaffe de første pengene ble det sendt lister rundt i bygda. Det kom inn kr. 429,80 fra 11 skolekretser. Fra 4 kretser kom listene inn uten ett øre. I en bygd med 5 000 mennesker var jo ikke dette meget, men en gikk trøstig i veg. Instrumenter ble bestilt. Den 25. januar 1938 kunne en samle guttene til den første øvelse med Haakon France, Farsund som dirigent. Herr France la ned et stort arbeid. Det ble øvelse tre ganger i uken på Vanseheim og allerede 17. mai var korpset i ilden. Etter Frances død, ble Ove Østtorp, Farsund dirigent. Han hadde som sin forgjenger også korps i Farsund å ta seg av. Han måtte slutte p. g. a. for stort arbeidspress. Andreas Watne som var med fra starten av, overtok. Senere har Arvid Rønning fra Brumunddal, Birger Reinertsen, Vanse og Torbjørn Bjerkly, Brumunddal fungert. Nå er korpset under Andreas Watnes taktstokk. Korpset har hatt en sur tilværelse. På Lista er det ingen industri. Guttene reiser derfor ut. Over 300 gutter har gått gjennom korpset i disse årene. Instrumentsammensetningen er som for ungdomskorps flest. — Uten om å spille på tilstellinger i bygda, har korpset hatt endel store arrangements sammen med Farsund og Lyngdal. Styret nå er Olav Haaversen-Westhassel, formann. Olav Heltne, Paulin Høiland, Henrik Tunheim og Gunnar Skeime. Det er nå 21 aktive som øver i «Rødekors-salen» Herredshuset Vanse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.