Internt referansenummer: 14.03.2011 – Mail
Kilde:
”Gamalt og nytt frå Nissedal”
Nissedal Historielag

Litt om gamle kyrkja på Tveit

Presten Eiler Sundt skreiv ned litt om den gamle kyrkja på Tveit, historien er i frå 1860 åra, og sto i ei avis, hvilken avis veit eg dessverre ikkje Den gamle kyrkja var i ei elendig forfatning, og hellt på å ramle ned, Sundt skriv:” Den gamle kirke luder allerede med Taarnet og koret er revet, og ringe og uanseelig har den været alltid. Den nye Kirke som nettop er taget i Brug (der er ikke bordklædt og malet endnu) staar som et vakkert Vidne om vor Tids Fremskridt, at man baade formaar mer og derhos gjerne vil rette sig efter de mer udviglede Begreber om, hvordan en kirkebygning bør se du for at være til sin høye Bestemmelse værdig. Det kan egentlig være det samme, hvad Bygden heder, som har kostet denne nye Kirke istedenfor den gamle. Thi det er kun et Exempel af mange Landet over. Ellers heder den Treungen og ligger i det Dalføre, som gaar op fra Arendal. En Student kom derop på en Fodvandring i fjor Sommer, og blant de Billeder, som hans Blyant tog langs Veien, fant jeg disse to tegninger.”

Me skal vere glad for at denne studenten kunne tegne, for ellers hadde det ikkje vore nokon som hadde visst korleis den gamle kyrkja på hadde sett ut.

Den gamle kyrkja på Tveit må ha vore så klein att ikkje folk ville inn i ho. Imens dei bygde på den nye kyrkja i Heimdal, bruka dei garden ”Tveisund” som kyrkje, der heldt dei bla. messe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.