Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Løkken Nedre Skillebekk

lokken_nedre_skillebekk_x_side_43.jpg
Grensen mellom Frogner og Bymarken ble lengst i syd markert av en bekk, naturlig nok kalt Skillebekk. Fra bekken gikk navnet over til et par løkker som ble utparsellert i 1760-årene og hvorav den nederste, sammen med gjestgiveriet Bybak – nå Drammensveien 60 – tilhørte kjøpmann Peter Meyer fra slutten av århundret. Meyers arvinger solgte begge eiendommene i 1821 til bokhandler Morten Hartmann og i 1824 overlot så denne Nedre Skillebekk til vår første medisinske professor, den kjente anatom Michael Skjelderup. Skjelderup bygget seg landsted på løkken, en en-etasjes bordkledd tømmerbygning med avvalmet tak. Til eiendommen hørte også et mindre uthus hvis ene langvegg lå like opp til
Munkedamsveien.

Eckhoff må ha tegnet løkken fra omtrent der hvor vi nå har Drammensveien 39-43. Bygningene, som er revet forlengst, lå i kvartalet mellom Niels Juelsgate -Munkedamsveien og Framnesveien.

Readers comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *