Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Løkken Nøisomhed ved Skarpsno

lokken_noisomhed_ved_skarpsno_x_side_45.jpg
I fortsettelse av den privatveien som førte fra Frogner ned til Drammensveien – nå Nobels gate – ble en løkke skilt ut fra hovedgården alt ved midten av 1700-tallet. 1777 førte, ifølge et kart av Hirsch, en allé ned til løkken fra Drammensveien og rett på en hovedbygning flankert av to selvstendige fløybygninger. En takst som ble tatt opp i 1820-årene forteller om disse bygninger at de alle var av tømmer, hovedbygningen i to etasjer, kjøkken og tjenerbolig i den ene fløyen og stall og låve i den andre. Eckhoffs tegning som er fra omtrent samme tid, supplerer taksten utmerket i så måte. Vi ser ikke bare at stallen er i østfløyen, men påførte bokstaver forteller at hovedbygningen var malt gul med blå takstein, mens den simplere røde taksteinen ble nyttet på fløyene som dessuten var grønnmalte. Husene vi ser over på Bygdøy, hørte til oberst Henning Hesselbergs landsted, det fornemme Henningslyst.

Nøisomhed ble kjøpt i 1830 av kjøpmann Hans Gulbranson som lot rive de gamle bygningene og oppføre helt nye hus av mur på deres plass. Den gamle anleggsplanen ble imidlertid beholdt og lar seg ennå påvise. Løkken har ellers vært i Gulbransons familie helt opp til våre dager, og kom derfor etter hvert bare til å hete Gulbransons løkke til fortrengsel for det morsomme gamle
rokokkonavnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *