Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Løkken Sophienberg ved Drammensveien

lokken_sophienberg_ved_drammensveien_x_side_42.jpg

På samme knausen hvor Ingeniørenes Hus står nå, lå til 1892 restene av løkken Sophienberg, opprinnelig bebygget med et to-etasjes våningshus flankert av to litt lavere fløybygninger som stakk ut mot syd-øst. Sitt navn fikk løkken omkring år 1700 etter Sophie Rasch, datter av Katedralskolens rektor og gift med løkkens eier, justisråd Hans Juel. Fra Juel gikk Sophienberg i arv til datteren Gjertrud, gift med rådstueskriver Peter Arbien, Arbiens gates eponym, og videre til ekteparets to døtre, hvorav den ene var gift først med oberst Niels Schiøtt og annen gang med statsråd N. L. Krog.

1856 ble den vestre del av løkken solgt til ”Selskabet til Omsorg for ældre ugifte Damer”, som fem år senere bygget ”Kong Oscars Minde” på tomten, etter tegninger av stadskondukter Grosch. Resten av Sophienberg ble så stykket ut og bebygget fra 1870 og utover.

Eckhoff har sett Sophienberg nordfra. Da tegningen er oppgitt å forestille ”Fru Schiøtts løkke”, taler alt for at den er utført mellom 1824 da oberst Schiøtt døde, og 1826 da enken ble viet til Krog.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *