Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Løkken Vendom ved Pilestredet

lokken_vendom_ved_pilestredet_x_side_48.jpg

Der hvor den store leiegården Holbergs plass 1 står nå, lå fra slutten av 1703-tallet en løkke som fra og med 1820-årene tilhørte oberst Peter Michael Vosgraf. Byens spaserende publikum pleide å ta sine turer oppover Pilestredet så langt som til dit, og løkken fikk derfor det karakteristiske navnet Vendom. Her oppe fra kunne man nyte utsikten over de åpne jorder helt ut til fjorden og øyene og ellers lytte til bruset fra Bislettbekken som akkurat ved Vendom dannet en liten foss og skar en dyp kløft ned i leirbakkene.

Eckhoffs tegning fra ca. 1828 viser oss Vosgrafs hus som en lav en-etasjes murbygning flankert på begge sider av enda lavere uthus oppført i bindingsverk og tømmer. Å dømme av et yngre tresnitt fikk selve våningshuset senere påbygget en øvre etasje. På haugen i bakgrunnen ser vi Jacob Meyers løkke Stenberg hvor nå Rikshospitalet ligger.

Etter hvert som byen este utover, trengte den seg også innpå Vendoms enemerker, og da oberst Vosgrafs døde i 1862 var løkkens saga slutt. Bislettbekken ble overhvelvet med en tørrmuret kloakk i 1867, gatene opparbeidet, og snart reiste det seg leiegårder hvor obersten tidligere hadde hatt sitt hus og hage.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *