Internt referansenummer: 12.11.09 – A
Kilde:
SKIEN FØR BRANDEN 1886
Av: J. BORCHSENIUS
FABRITIUS & SØNNERS FORLAG
OSLO 1934
Digital versjon er hentet fra Skien genealogiske side
Klikk her for å lese ”Forordet”
Klikk her for å lese en meget utfyllende ”Innledning”

Løkker og hauger

Duestien

Duestien

DUESTIEN 1880. NORD TIL VENSTRE. SYD TIL HØIRE.
Fotograf ikke oppgitt.

Dette byens nordligste strøk, som i daglig tale gjerne har vært kalt «Dustin» eller ennog «Dusting», har særlig i den senere tid vært gjenstand for en sterk utvikling.

Den såkalte ”Mads Grams Hauge” gikk ved skjøte 1807 fra Ole Christensen til Hans Christoffersen, og i 1880 fra Andreas Blom og hustrus dødsbo til J. Christie.

Av Diderich Cappelens Hauge på Jacob Frogners Løkke utskiltes 1798 matr. nr. 405 til Christen Andersen Mela og 1803 fra ham til Marthe Marie Olsdtr. Frogner, og 1851 til Thyge Andersen, ”Thyge på Løkka”, som han kaltes. Denne eiendom er omgitt av Melaveien i vest og Duestien i øst. Den bebyggelse som er opstått her, er av nyere dato, efter 1870. I 1853 blev nr. 405 b solgt til fru Dorthea Plum, som før eide nr. 342 b, som vi før har hørt. Den var på 1 må1. Dette stykke måtte efter skjøtet ikke bebygges, det må være parken mellem Melaveien og Duestiveien. Nr. 405 c blev i 1878 utskilt til Chr. H. Blom, som anla reperbane her, med «Tosten og kona” som bestyrere. Parsellen med reperbanen blev i 1882 solgt av Chr. H. Blom til J. S. Engebrethsen.

En del av Duestien kaltes madame Bloms Duestien. Denne eiendom gikk ved skjøte 1798 fra Ingeborg Hyphoff til Jacob Bøysen, 1852 til Nils Johnsen, og 1860 fra dennes enke til Abraham Nilsen Vattenberg. (Det er altså ”smia på Vattenberg” opunder berget.) I vest for eiendommen har vi den store Melaeiendom, hvor bl. a. den nuværende jernbanestasjon er anlagt.

Såvel Thyge Andersens som Abraham Vattenbergs eiendommer lå utenfor byen før byutvidelsen i 1854. Denne siste utvidelse omfattet søndre Duestien, nordre Brekke og delvis Bratsberg, samt strøket langs elven, og Sandvika fra Gampedalen og ut til Tilja, og Klosterhaugene. Neste byutvidelse fant sted i 1916.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *