Internt referansenummer: 12.11.09 – A
Kilde:
SKIEN FØR BRANDEN 1886
Av: J. BORCHSENIUS
FABRITIUS & SØNNERS FORLAG
OSLO 1934
Digital versjon er hentet fra Skien genealogiske side
Klikk her for å lese ”Forordet”
Klikk her for å lese en meget utfyllende ”Innledning”

Løkker og hauger

Marensro

 

Matr. nr. 353 bestod av Riische Hauge, Morten Helmers, byfogd Kroghs, Fredrik Johnsens, Hyphoffs, Alberts eller Blehrs Hauge. Dette er det vi senere har kalt Marensro, uten at det er klart hvad det er for en Maren eiendommen er opkalt efter. 1803 gikk den ved auksjonsskjøte fra rådmann Bentsen til Fredrik Johnsen, 1810 til Jens Ørn, 1833 fra dennes enke til C. F. Bärnholdt, 1882 til Skiens kommune, som samme år utla en del til kirkegård. Ved skjøtet 1833 fra Anne sal. Jens Ørn blev det tatt uttrykkelig forbehold om at kjøperen ikke måtte stenge veiforbindelsen over den ”store bro”. Dette er en bro som førte over Lundedalen der hvor Hesselberggaten nu går. I 1870-årenes begynnelse var det en veldig høi bro, men da den forfalt og skulde fornyes, blev den nye som opførtes gjort betydelig mindre og lavere, så man måtte gå lengere ned i dalen for å komme til broen. Forøvrig heter det i skjøtet at stien over Marensro ikke skulde være smalere enn 6 alen. Denne sti og broen dannet adkomsten til Haven og Roligheten fra den kant.

Marensro lå innenfor bygrensen før 1854. I 1854 blev ”Johns Hauge” innlemmet. Det er eiendommen ”Haven”, som ved skjøte 1824 gikk fra fru Bentzen til prokurator Dahl, 1859 til overkontrollør A. Andersen og Isak H. Nærum, hver for 1/2, 1864 skjøte fra A. Andersen til sorenskriver B. Torstenson. Ved skjøte 1881 gikk det av eiendommen som lå på byens grunn til Carl Torstenson (har senere vært eid av sakfører Grini og apoteker Kollstad).

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *