Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Losna Musikkforening, Losna

Losna_Musikkforening-Losna
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Th. Borgenesset, P. Nyvold, O. Rudrudjordet, D. Myklebust.
Annen rekke fra venstre: B. Solbakken, K. Jordbruen, irigent Kåre Lie, M. Sylte, J. Bjerge.
Tredje rekke fra venstre: K. Torgersen, I. Jordbruen, M. Orderløkken, K. Orderløkken, K. Bakkum, O. Solbakken, K. Solbakken.
Fjerde rekke fra venstre: K. Bakkum, E. Stenumgård, O. Stenumgård, O. Opsahl, formann Magnus Solbakken.

Losna Musikkforening, Losna ble stiftet 31. mai 1943. Det var musikkinteresserte fra Søre Fåvang og Losna som gikk sammen om tiltaket, og foreningen hadde 32 medlemmer ved starten.

Foreningens første formann var Einar Knuts. Ellers besto styret av: Odvar Opsahl, Magnus Solbakken og Ole Rudrudjordet.

Foreningen begynte øvelsene høsten 1943 hos gårdbruker Erik Stenumgård. Øvelsene ble, med få unntak, holdt der til 1948. Siden den tid har korpset noen ganger skiftet øvelsesplass, men praktisk alt alle øvelsene er blitt holdt i privathus i bygda.

Musikkforeningens første dirigent var Maurits Lie. Etter han kom Sverre Elvestad, fra 1944 til 1946, da foreningens nåværende dirigent, Kåre Lie, overtok. Han hadde vært aktiv medlem fra foreningens start.

Medlemstallet i foreningen har skiftet nokså meget gjennom årene, men en stor del av de nåværende medlemmene har vært med helt fra starten, og foreningen har stadig hatt framgang. I 1953 fikk Losna Musikkforening uniformer. Disse er av mørkeblå gabardin med gullstriper i buksene og på jakkeermene, og med gullepåletter på skuldrene.

Foreningen begynte sitt arbeid i alt vesentlig med brukte instrumenter. Siden 1950 er største-delen av instrumentene skiftet ut med nye. Så vel instrumenter som uniformer og annet utstyr er foreningens eiendom, og de pengemidler som det har vært behov for, er skaffet til veie ved arrangementer av forskjellig art, ved tilskudd fra Ringebu kommune og ved lån.

Losna Musikkforening medvirker ved faste årlige tilstelninger i bygda, som 1. og 17. mai-feiring og arrangementer i forbindelse med Sangens- og Musikkens dag. Dessuten ved flere andre anledninger. Foreningen deltar også på de musikkstevnene som Gudbrandsdals Musikkforbund holder hvert år.

Losna Musikkforening har nå 18 aktive musikere, pluss 3 aspiranter. Formann er Ola Stenumgård. øvelsene blir holdt hos gårdbruker Thor Borgenesset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.