Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden


Luftballongen i Krødsherad

 

I de siste dage av november måned 1870 dalte ned en luftballong ved gården Sandum ca. 3 km. nordvest for Noresund. Mange av folket deromkring blev aldeles forferdet over dette syn, som ingen av dem hadde sett make til. Noen trodde at dette var et budskap om „Verdens Ende», og noen eldre kvinner som kom tilstede uttalte, at dette vidunderlige måtte være utsendt fra Gud i himlen, og at Kristus med sitt følge hadde vært med denne levende klode. — Men at de var steget av lengere syd på landet for å holde dom over levende og døde mennesker, som de hellige skrifter omtaler. I ballongen var ingen folk, men endel franske postvarer og noen brevduer. Der kom straks tilstede noen skrift- og sproglærde folk, som kunde forklare at dette var en fransk postballong, som var opsendt fra Paris og skulde ut på landet med post, men at stormvind hadde ført den herop til Norge.

Ballongen_Ville_d_Orleans-side46

Ballongen Ville d’ Orleans. Ukjent illustratør.

Den voldsomme krig mellem Tyskland og Frankrike hadde utviklet sig således, at tyskerne hadde beleiret Paris, og all inn  og utførsel måtte skje med luftballonger. Denne ballong hadde først dalet ned på Lifjell i Telemarken, og der steg luftskipperne av som var to franske officerer, men da fôr ballongen avsted igjen til Krødsherad. —

Kaptein_Rollier

Kaptein Rollier. Ukjent fotograf.

Loitnant_Bezier

Løitnant Bezier. Ukjent fotograf.

Disse franskmenn viste ikke hvor de var kommet hen, men da de traff folk og fikk se en fyrstikkeske hvorpå der stod Kristiania og Norway, så skrek de ut: Her er Norway! Her er Norway! Disse fremmede gjester blev vel mottatt i Telemarken, Kongsberg, Drammen og Kristiania, hvor der holdtes fester og rosende taler for franskmennene. Det er fortalt at de skjenket ballongen til den norske stat og reiste tilbake på ordinær måte til sitt land. Dette var i den tid en stor begivenhet, som blev meget skrevet og omtalt i mange av Norges aviser.

Denne ballong steg op fra Paris den 25de november 1870 med sine to førere, kaptein Rollier og løitnant Bezier, som skulde føre post ut på landet og meddelelser til den franske regjering, som hadde flyktet fra Paris til Toulouse før det tyske krigsangrep på Paris, som nu var beleiret. Da ballongen var steget høit i luften så førtes den av stormvind nordover og ut over åpen sjø, og der inn i tåke så førerne ikke visste hvor de kom hen. Ballongen med sine førere og postgods førtes inn på norsk grunn, og den samme dag landet de på Lifjell, hvor de på en seter traff brødrene Klaus og Harald Strand, som bevertet de utmattede gjester med kaffe og mat. De ledsaget dem ned til bygden, og der blev de fremmede gjester vel mottatt, men ingen forstod deres tale. På Lifjell, der hvor franskmennene landet er reist en bautastein, hvor deres navne og tid er innhugget til minne om denne begivenhet.

Denne krig i 1870 og 71 mellem Tyskland og Frankrike endte med stort nederlag for franskmennene. Men tiden kom, at de vant igjen nederlaget og meget mere til ved den endelige fredsslutning efter verdenskrigen i årene 1914-1918. Da fikk Tyskland og dets kampfeller en så kraftig og omfattende påkjenning, at den savner likhet i verdenshistorien.

*     *     *

Følg «denne linken» for å komme til nettstedet som inneholder tekst og bilder som er gengitt under.

Fotografier fra en fotomontasje laget av fotograf Ø.O.Kaasa, Seljord på begynnelsen av 1900-tallet:

Kaptein_RollierII

Kaptein Rollier. Ukjent fotograf.

Ballongen_Ville_d_Orleans-i-luften

Ballongen kommer inn over Lifjeld. (Fotograf ukjent)

Landingen01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landingen02

De to overstående bileder er Udstigningen paa Lifjeld. Paa No. 4 sees det Øieblik da Ballonen er kommet temmelig nær Jorden, saa at Kurven hvor de Reisende befinder sig, tørner mot et afbrukket Træ, medens de Reisende forsøger at hage sig fast. Stødet er temmelig volsomt, saa Hr. Rolier styrter hovedkuls ud af Kurven og ned i Sneen. Hans Ledsager faar imidlertid ikke Anledning til at komme saa hurtig ud, før Ballonen – lettet for en betydelig Vægt ved Roliers Udstyrtning – gjør et Hop op i Luften og stiger i Veiret med rasende Fart. Paa No. 5 sees Roliers Ledsager befries fra sin kritiske Situation i det han faar hoppe ud, medens Ballonen reiser sin Vei.

Hioladen

Høladen, hvilken Franskmændene langt om længe kom til og hvor der først kom Folk til dem. Manden i Forgrunden er den ene av deres 2 Rædningmænd.

Strandegaardene

Strandgaardene, det første beboede Sted hvor Luftskipperne ankom efter Luftreisen. Ligger Ca. 5 kilometers Vei fra Udstigningsstedet.

Klas_Strand

Klas Strand, den ene af de 2 Brødre, som først traf Luftseilerne efter Udstigningen paa Lifjeld.

Bautastein

Bautasteinen, som er reist efter Ordre av Dr. F. Hoch, Skien – til Minde om denne sensationelle Begivenhed. Staar øverst oppe i Trægrændsen paa det Sted, hvor Ballonen kom ned og bærer Indskription med Ballonens Navn samt Dato og Aarstal for Begivenheden.

Les om Ville d’Orleans på Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *