Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lunde Hornmusikk, Lunde i Telemark

Lunde_Hornmusikk-Lunde_i_Telemark
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Halvor Herregården, Tor Holm, dirigenten Joh. Otterstad, Kåre Herregården, Ivar Renningen.
Annen rekke fra venstre: Kåre Kåsine, Halvor Ova, Knut Skoe, Oddvar Ase, Sigmund Waldenstrem, Georg Waldenstrem.
Tredje rekke fra venstre: Halvard Moen, Olav Herregården, Helge Traskjær, Nils Herregården.

Lunde Hornmusikk ble stifta i 1913. Det var en del interesserte som la i vei med å blåse horn. De fikk kjøpt noen brukte instrumenter fra Ulefoss. Likeså fikk en Karl Rasmussen fra Ulefoss til å instruere. Noen protokoll over driften og medlemmene ble ikke ført. 17. mai 1914 lot hornmusikken seg høre for første gang. Disse var med den gangen: Søren Bjerva, Knut Ova, Erling Skoe, Nils Skoe, Olav Pershaug, Tor Rønningen, Jakob Smukkestad, Nicolai Kjeldal og Gunnar Verpe. Det var 7 blåsere og 2 trommer. Etter noen år svant korpset mer og mer hen, og i 1921 var det bare 4 mann igjen. Samme høsten ble Johan Otterstad ansatt som lensmann, og som ivrig amatørmusiker overtok han straks ledelsen av musikken. Han hadde i sine yngre år vært ansatt ved militærmusikken i Oslo.

Etter 1921 har musikken gått jevnt framover, dog med enkelte bølgedaler. Tilgangen på nye aspiranter har vært heller liten. Lunde er nemlig et lite herred med forholdsvis få innbyggere. Korpset har imidlertid vokset seg større etter hvert, og hadde i 1954 15 medlemmer. For noen få år siden ble det dannet en hornmusikkens kvinneforening. Denne har arbeidet særdeles godt, og har skaffet musikerne flunkende nye uniformer. På sangens og musikkens dag den 30. mai 1954, opptrådte hornmusikken i kringkastingen. Det ble spilt b%re dirigentens egne komposisjoner, da kringkastingen helst ville ha det slik.

Korpset har øvelse på kommunelokalet en gang i uka. Av noterepertoar har korpset omkring 400 musikknummer. Vel 300 nummer er håndskrevet av dirigenten. I de to siste årene har korpset fått støtte av kommunen. Ellers har en måttet greie seg med spilleinntekter, og all inntekt er gått til fornyelse av instrumenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *