Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lungegårdens Musikkorps, Bergen

Lungegrdens_Musikkorps-Bergen
Fotograf ukjent.

Ved Lungegårdens skole ble det, den 15. november 1912, stiftet et guttemusikkorps etter initiativ av overlærer B. Sørfonden. Etter at dette korpset hadde bestått i 10 år, var guttene blitt for gamle til å fortsette i guttemusikkorps, og den 15. november 1922 var Lungegårdens Ungdomskorps et fakta. Ungdomskorpset er således en direkte fortsettelse av guttekorpset, og regner derfor 15. november 1912 som sin stiftelsesdag. Korpsets navn er nå Lungegårdens Musikkorps. Navneendringen fant sted i 1945. Det var overlærer B. Sørfonden og lærer Sverre Endresen som gjorde forarbeidet til at ungdomskorpset kom i gang. For dette, og for deres interesse for korpsets fortsettende eksistens, er de begge utnevnt til æresmedlemmer av korpset.

Korpsets instruktører har vært: Musikksersj. Sverre Olsen og Bernh. Buntz, Evald Nord, Valter Aamodt, Otto Ziegler og musikkaptein Henry Gloppen. Den sistnevnte var medlem både av gutte- og ungdomskorpset ved Lungegårdens skole. Av andre medlemmer, som er blitt fagmusikere, er vel den mest kjente Sverre Førre, — trompeter i Filharmonisk Selskaps Orkester, Oslo.

Korpset har vært representert ved alle landsstevner forbundet har arrangert, og har dessuten foretatt egne turneer og reiser. Således kan nevnes: Turne til Nordord 1926, til Trondheim 1930, rundt Sørlandet og til Sarpsborg 1939, Danmark og Sverige 1946 og 1949.

En del av korpsets medlemmer har vært flittig nyttet til administrasjonsarbeid i Bergen krets. En drivende kraft i korpset gjennom en årrekke er den nåværende formann i Norges Landsforbund av Gutte og Amatørmusikkorps, Einar M. Wie, som, foruten å ha vært korpsets formann i mange år, har vært medlem av styret fra 1929.

Tre av korpsets medlemmer er tildelt Landsforbundets utmerkelse: «Sølvtrompeten» — B. Sør-fonden — Sverre Endresen og Evald Nord.

Korpsets nåværende dirigent er musikkfenrik Egil Johannessen. Medlemstallet er 35, og øvelsene blir holdt på Solheim skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.