Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lunner Musikkforening, Lunner

Lunner_Musikkforening-Lunner
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Harald Rudsengen, Hans Kilstad, Andreas Ludvigsen, Anne Lise Rudsengen, Jul Strømnes, Johan Ahlbom.
Annen rekke fra venstre: Lars Grønbakken, Hans Strømnes jun., Hans Strømnes, sen., Ole Rudsengen, Hans Bjørnli, Einar Rudsengen, Gulbr. Rudsengen. Fraværende: Oddvar Rudsengen, Kåre Nyborg.

Lunner Musikkforening, Lunner ble stiftet av Lunner Arbeiderforening den 1. januar 1904, med 10 aktive medlemmer. Foreningens navn var den gang Lundborg Musikkforening, men tok senere navnet Lunner.

Foreningens første formann var Hans Hovland, kasserer var Ole Rogneby. De første øvelser ble holdt i arbeiderforeningens lokale Lundborg. Første dirigent var Hans Chr. Hansen, etter ham kom musikkfanejunker Rogne, senere Olav Berge. De siste 10 år har foreningen ingen dirigent hatt.

Foreningen har vært i virksomhet hele tiden, og har spilt hver 1. og 17. mai unntatt krigsårene. Den har også spilt ved en rekke stevner og fester både innen- og utenom bygda.

De første instrumentene ble kjøpt av Lunner Arbeiderforening. I 1908 kjøpte foreningen nye instrumenter for egen regning.

Foreningen har nå 13 aktive medlemmer og 5 nybegynnere.

Nåværende formann er Johan Ahlbom med Andreas Ludvigsen som nestformann. Øvelsene blir nå holdt i Folkets Hus.

Fire av medlemmene har deltatt i over 45 år, derav en helt fra starten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.