Internt referansenummer: I-10.04.2020-1
Kilde:
http://www.luroy.folkebibl.no/artikkelregister.htm

Lurøyfjerdinger i fangeskap 1940 – 1945
Av Rune Bang

 

Gjennom vår frihetskamp havnet tusener av norske kvinner og menn i fengsler og fangeleire. Såvidt en i dag kjenner til havnet ingen fra Lurøy i tyske konsentrasjonsleire i utlandet, men mange ble satt inn, delvis etter korte fengselsopphold, på Grini eller Falstad. Bare en ble direkte tatt til fange i krigshandlinger, mens de andre ble tatt som følge av «motstandskamp» eller andre former for «ulovligheter» mot tyske militærkrefter i Norge.

Fra juli 1942 begynte den Britiske marines seksjon av SIS å bruke Helgelandskysten som base for sine radioagenter, og et nødvendig varslingssystem om den tyske skipstrafikken langs skipsleia ble etablert. Det å stoppe alle troppe- og forsyningstransporter som passerte nordover langs leia, ble en av de alliertes hovedoppgaver på denne tiden, og sendernes meldinger resulterte i gjentatte flyangrep på tyske konvoier.

Her i området er senderne på Onøy og Renga i Rødøy omtalt gjennom flere bøker. Tyskerne fikk snart mistanke om denne illegale trafikken, og satt i den forbindelse inn to aksjoner for å få satt en stopper på virksomheten.

Det var aksjon «Meereslauchten 1» den 4. november 1943 og aksjon «Meereslauchten 2» den 14. mai 1944, hvor tyskerne rykket inn med stort mannskap fra Schutz-polizei og forsterket med Rinnans folk fra Trondheim. De fleste av lurøyfjerdingene som havnet i fangenskap under krigen, ble tatt av tyskerne under disse to aksjonene

Sigfred Karlsen, fisker, Konsvikosen, f. 13.08.1913
Etter endt nøytralitetsvakt på Finmark ble han mobilisert ved krigsutbruddet den 9. april 1940. Han ble oppsatt i landvernbataljonen og sendt sørover til Trøndelag. Her var han med i trefningene ved Tiltnes gård før de trakk seg tilbake nordover til Mosjøen. Sigfred var med blant de soldatene som ble satt inn ved Finneidfjord for å stoppe fremrykningen fra de tyske soldatene som var i landsatt på Hemnesberget. Her ble Sigfred og en fra Dønna tatt til fange, fløyet til Trondheim og innkvartert på en skole i byen. Etter 3 uker ble han og andre fanger her sendt til Steinkjer for å utføre «nødvendige» arbeidsoppgaver. Først om morgenen den 2. juli 1940 kom han så hjem til Konsvikosen.

Magnus Johansen, fisker, Bogen, f. 01.04.1920
Han arbeidet for et firma som sto for tunnelarbeid på jernbanen sør for Mo. Oppdragsgivere for arbeidene var den tyske okkupasjonsmakten. Magnus tok seg ulovlig permisjon og fulgte sin arbeidskamerat Paul hjem til Bogen. Den «ulovlig» permisjonen     endte i arrestasjon den 19.11 1941. Han ble umiddelbart overført til Falstad og ankom hit den 22. november s.å. Løslatt fra Falstad allerede den 16. februar 1942.

Paul Andersen, fisker, Bogen,  f. 25.04.1918
Arbeidet sammen med Magnus på jernbanen for firmaet A/S Konstruksjon, Mo.     Denne høsten arbeidet de på tunnelen i Åga. Under en kraftig influensa ble Paul sykemeldt, og dro snart hjem til Bogen. Legen på Mo hadde gitt han sykemelding i 9 dager, og han sto klar til å reise tilbake den dagen permisjonstiden var slutt. Da møtte imidlertid «lensmannen»     opp i Bogen og foretok arrestasjon av både ham og Magnus     den 19. november 1941. Lensmannen førte dem begge til Kvarøy og så bar det videre med lokalbåten til Mosjøen under bevoktning. Herfra ble de sendt videre til Falstad, sammen med en del andre arbeids-«desertører».     Ankom til Falstad den 22. november og satt her til 16. februar 1942, – da han ble løslatt mot å melde seg til fortsatt arbeidstjeneste.

Aslaug Monsen, Selnes, f. 06.07.1913
Arrestert i Trondheim den 26. august 1942, hvor hun var serveringsdame. Aslaug var på besøk hos sin kjæreste da tyskerne plutselig foretok en rassia i bygården. Kjæresten, som drev illegalt arbeide i byen, bad henne da gjemme noen papirer på kroppen under klærne, – «da de helt sikkert ikke ville kroppsvisitere henne». Hun ble etter forhør satt inn på Falstad dagen etter. Hun fikk her streng bevoktning døgnet rundt. Etter tre dager uten mulighet til å kvitte seg med papirene klarte hun ikke mere og måtte vise dem papirene. Hun var den første kvinne som ble satt inn på Falstad (fange nr. 521). Hun ble til løslatt herfra den 14. juli 1944 og overført til Ila i Trondheim, hvor hun fikk arbeidstjeneste som hushjelp hos en offiser.

MEERESLAUCHTEN     1»:

Aksel Nikolai Bang Martinsen, fisker, Sørnesøy, f. 24.09.1899
Ble den først arresterte under den tyske rassiaen i Lurøy den 9.11.1943 p.g.a. det illegale motstandsarbeidet her.     Han ble først ført til Sandnessjøen. Etter å ha blitt forhørt av Bauer, ble han sendt videre via Mosjøen og ned til Falstad. Herfra ble han hentet til Vollan fengsel i Trondheim hvor han ankom den 19. februar 1944. «Rinnan-banden» påførte Aksel hard tortur i flere døgn uten at han røpet noe av det han måtte vite om motstandsarbeidet i Lurøy og Træna. Den 6. juni s.å. ble han sendt til Falstad (fange nr. 1942). Senere ble han overført til Grini, ankom hit den 11.8 1944 (fange nr. 13153), hvor han satt til freden den 7. mai 1945.

Max Ferdinand Johannesen, fisker, Ytre Kvarøy, f. 09.02.1917
Ble arrestert under første rassia den 9. november 1943 og overført til Falstad. Hit kom han den 12. november s.å. (fange nr. 1463) og ble sittende her til fredsdagen i 1945.

Jeremias Nygaard, gårdbruker, Ytre Kvarøy, f. 11.04.1896
Arrestert den 10.11 1943 under den første tyske rassia . Kom til Falstad den 12.11 (fange nr. 1446). Nygaard ble på Falstad helt til freden i 1945, og han hadde stillingen som «kjøkkensjef» her.

Edith Vilda Hansen (By) , Ytre Kvarøy, f. 28.06. 1924
Arrestert den 10. 11 1943 og overført til Sandnessjøen samme dag. Ble derfra sendt til Falstad hvor hun var kokke frem til hun ble løslatt den 15. juli 1944.

Emil Nilsen, Ytre Kvarøy, f. 11.05.1910
Han ble også arrestert den 10. november 1943 og overført til til Falstad, – ankom hit den 12.11 s.å. (fange nr. 1441)     Løslatt allerede den 8. januar 1944.

Magnus Kristiansen, Brennmoa, Hestmannøy, f.23.10.1914
Arrestert den 12. november 1943 under tyskernes rassia og overført til Falstad (fange nr. 1440), – ankom hit allerede den samme dag. Som Aksel Martinsen ble han hentet til Vollan fengsel i Trondheim hvor «Rinnan-banden» påførte ham hard tortur, noe som merket Magnus for livet. Løslatt den     7. mai 1945.

«MEERESLAUCHTEN     2» :

Karl Kristoffersen, fisker, Røssøy, f. 17.11.1872
Han var den første som ble arrestert i den store tyske rassiaen i mai 1944, og ble tatt den 13. mai. Ble først ført til Vollan, senere overført til Grini, hvor han ankom den 11. august s.å. (fange nr. 13351). Han ble på Grini til freden.

Alfred Martin Jarvoll, kjøpmann, Onøy, f. 09.05.1909
Arrestert den 14. mai 1944 og torturert hjemme i sin bolig på Onøy. Ankom Vollan fengsel i Trondheim den 22. mai 1944 (f. nr. 2429). Senere overført til Akershus hvor han ankom den 5. juli s.å. (fange nr. 2201) Her oppholdt han seg til freden.

Alfred Johansen, Jespersholmen/Onøy, f. 05.10.1919
Gift med søster til Jarvoll og oppholdt seg på Onøy ved den tyske rassiaen. Han ble skutt i foten i forbindelse med arrestasjonen den 14. mai 1944. Overført til Falstad samme dag, senere sendt til Vollan, hvor han ankom den 31. mai. Løslatt allerede den 6. juli 1944.

Hilmar Kristoffersen, sjømann, Onøy, f. 22.02.1918
Da tyskerne kom opp i fjellet for å finne senderen, skilte han og John lag og Hilmar forsøkte å komme seg unna «ved å spille uskyldig». Imidlertid ble han nokså umiddelbart arrestert av tyskerne denne dramatiske maidagen. Arrestert den 14. mai og sendt til Trondheim hvor han ankom den 16. mai. Overført Vollan fengsel den 30. mai hvor han satt til han ankom Grini (fange nr. 13624) den 30. juni. Satt her resten av krigen.

Ditmar Lorentsen, fisker, Kokvika, f. 05.07.1900
Arrestert den 14. mai under rassiaens første dag og overført direkte til Vollan. Senere sendt til Falstad, hvor han ankom den 6. juni. Ble også sendt til Grini, – ankom hit den 11. august (fange nr. 13352) og var her til freden.

Einar Lorentsen, fisker, Kokvika, f. 08.04.1920
Han ble arrestert samme dag den 14. mai og videresendt til Vollan fengsel i Trondheim. Overført til Grini, – ankom hit den 11. august s.å. (fange nr. 13354) og ble her til freden 7. mai 1945.

Ragnar Lorentsen, fisker, Kokvika, f. 19.05.1921
Ble også arrestert den 14. mai 1943. Som sin far og bror sendt til Vollan fengsel. Overført til Grini hvor han ankom den 11. august s.å. Kom ut fra Grini den 7. mai.

Anders Indergård, fisker, Onøy, f. 16.09.1914
Arrestert den 14. mai 1944 under rassiaen og overført til Vollan. Senere sendt til Grini, ankom hit den 11. august s.å. (fange nr. 13349) og ble her til freden.

Sigurd Edvardsen, fisker, Sjonøy, f. 26.03.1911
Tatt under rassiaens første dager den 14. mai 1944. Ble først sendt til Vollan, men senere overført til Grini hvor han ankom den 22. september s.å. (fange nr. 14283) Var på Grini resten av krigen.

Rolf Antonsen, fisker, Onøy, f. 26.05.1914
Ble arrestert den 14. mai 1944 og sendt til Vollan fengsel i Trondheim. Overført til Grini, – ankom hit den 22. september s.å. (fange nr. 14475). Han var her til 7. mai 1945.

Alf Olsen, fisker, Ytre Kvarøy, f. 16.10.1920
Han ble arrestert den 14. mai 1944 og overført til Vollan. Senere overført til Grini hvor han ankom den 22.9 s.å. (fange nr. 14330). Satt på Grini til freden.

Osvald Olsen, fisker, Ytre Kvarøy, f. 06.01.1896
Arrestert under rassiaen den 14. mai 1944. Overført Falstad (fange nr. 1787), ankom den 17.mai s.å. Løslatt allerede den 18. august 1944.

Arvid Olsen, fisker, Ytre Kvarøy, f. 29.04.1923
Han ble arrestert under rassiaen den 14 mai 1944 og overført til Vollan fengsel i Trondheim. Derfra overført til Grini, ankom den 22. september s.å. (fange nr. 14331). Satt på Grini til freden 7. mai 1945.

Ulrik Grønning, Grønningen i Solvær, f. 12.04.1884
Arrestert under den tyske rassiaens første dager den 15. mai 1944 og videresendt til Vollan fengsel i Trondheim. Overført herfra til Grini, hvor han ankom den 11. august s.å. (fange nr. 13408). Satt på Grini til fredsdagen den 7. mai 1945.

Ragnvald Johannessen, fisker, Onøy, f. 17.05.1920
Han ble arrestert den 15. mai 1944 og ble overført Falstad. Ankom hit den 17. mai og ble løslatt allerede den 17. august s.å.

Leif Odd Karlsen, Onøy, f. 12.04.1927
Ble arrestert den 15. mai 1944 og overført til Falstad, hvor han ankom den 17. mai. Løslatt allerede den 17. august s.å.

Aswort Olsen, fisker, Lurøy, f. 28.08.1908
Arrestert den 15. mai 1944 og overført Vollan fengsel i Trondheim. Ble senere overført til Grini, hvor han ankom den 22.09 1944 (fange nr. 14522). Løslatt den 7. mai 1945.

Ragnvald Hansteen, fisker, Onøy, f. 07.07.1918
Arrestert i rassiaens siste dager den 17. mai 1944. Sendt til Falstad, hvor han ankom den påfølgende dag. Senere overført til Grini, ank. 22. september s.å. (fange nr. 14531) Ble her resten av krigen.

Odd Nysether, handelsbetjent, Lurøy, f. 29.08.1913
Ble også arrestert den 17. mai 1944 og sendt til Vollan fengsel i Trondheim. Overført til Grini, ankom hit den 22. september s.å. (fange nr. 14312). Ble her til fredsdagen 7. mai.

Olav Sjøholt, fisker, Lurøy, f. 02.03.1914
Arrestert samme dag den 17. mai og kom med i transporten til Vollan. Senere overført til Grini, ankom den 22. september s.å. (fange nr. 14557). Ble her resten av krigen.

Anna Kristoffersen, husmor, Røssøy, f. 24.06.1883
Mor til John Kristoffersen, hvis illegale virksomhet oppe i Andfjellet forårsaket tyskernes rassia i kommunen. Hennes mann Karl ble tatt allerede den 13. mai og nå var turen kommet til henne. Arrestert den 24. mai 1944 og hun ble også først sendt til Vollan i Trondheim. Senere overført til Grini hvor hun ankom den 11.august s.å. (fange nr. 13353). Satt her til fredsdagen 7. mai.

Arnfinn Svendsen, Onøy, f. 28.08.1901
Arrestert den 24. mai 1944 og sendt til Vollan i Trondheim. Han ble også den 11. august s.å. overført til Grini, hvor han fikk fange nr. 13356. Ble her resten av krigen.

Amandus Karlsen, Onøy, f. 02.01.1900
Ble også arrestert den 24. mai 1944. Sendt sammen med de andre til Vollan og senere overført til Grini, – ankom 11. august s.å. (fange nr. 13350). Kom ut fredsdagen.

Aksel Gerhardsen, fisker, Sjonøy, f. 16.10.1885
Arrestert den 13. august 1944 og som de andre sendt til Vollan. Ble overført til Grini, ankom hit den 1. september s.å. (fange nr. 13621). Kom ut herfra på fredsdagen.

Ivar Riise, lensmann, Onøy, f. 26.02.1902
Vår lensmann ble arrestert den 4. november 1944. Overført til Vollan 15.11 (fange nr. 3965) og senere sendt til Falstad den 19.januar 1945 (fange nr. 3176). Ble her resten av krigen.

Olav Riise, lensmannsbetjent, Onøy, f. 01.02.06
Ble arrestert sammen med sin bror den 4. november 1944 og overført til Vollan. Sendt til Falstad, ankom den 27. februar 1945 (fange nr. 18164). Kom ut herfra på fredsdagen.

Olag Gregersen, Olvikvatnet, f. 02.12.1882
Arrestert den 19. oktober hjemme i Olvikvatnet og overført til Vollan fengsel den 22. hvor han fikk fangenummer 1208. Allerede den 27. oktober ble han videresendt til Falstad (f.nr. 498). Løslatt etter ca. 1 måned den 18. november 1942.

Asle Gregersen, Olvikvatnet, f. 31.03.1918
Arrestert i Olvikvatnet samme dag som onkelen og overført Vollan fengsel hvor han ankom den 22. oktober (fange nr. 1209). Overført til Falstad den 27. oktober (fange nr. 499) hvorfra han ble løslatt den 18. november 1942.

Peder Gregersen, Grønneset i Kvina, f. 06.07.1885
Tatt sammen med sin sønn på Grønneset den 19. oktober 1942. Overført Vollan fengsel i Trondheim (fange nr. 1211). Etter få dager ble han overført til Falstad (fange nr. 494) den 27. oktober. Her ble han satt til å skrelle poteter i en kjeller, hvorpå han pådro seg astmatiske problemer han led under resten av livet. Løslatt fra Falstad den 18. november s.å.

Birger Gregersen, Grønneset, f. 03.02.1923
Han ble arrestert samme dag som faren den 19. oktober. Ankom Vollan fengsel den 22. oktober (fange nr. 1210) og ble videresendt til Falstad fem dager senere sammen med de andre (fange nr. 500). Løslatt den 18. november 1942.

Reidar Angell Juliussen, Onøy, f. 27.06.1918
Arrestert i Sandnessjøen p.g.a. «uoverensstemmelser» og sendt til Vollan, ankom den 15.11 1944 (fange nr 3968). Overført til Falstad 28.11 s.å. (fange nr. 2955), hvor han ble resten av krigen.

Torbjørn Solvang, fisker, Kvina, f. 25.02.1918
Arrestert den 9. januar 1945 og overført til Vollan fengsel i Trondheim. Årsaken til arrestasjonen er uklar, men den skulle skyldes at «gale» opplysninger tilfløt «øvrigheten». Ble senere overført til Grini og ankom hit den 19. april 1945 (fange nr. 19388). Ble her til freden den 7. mai 1945.

Vi ser av forannevnte at hele 36 personer fra Lurøy satt i kortere eller lengre tid i Vollan fengsel i Trondheim eller i fangeleire på Falstad og/eller Grini. De fleste av disse, nærmere bestemt 31 personer, ble som vi ser innsatt p.g.a. det illegale motstandsarbeidet i Onøy-fjellet. De 6 som ble tatt under første rassia i nov. 1943 satt til sammen 7 år og 1 måned i fangenskap, mens de 25 som ble tatt i mai/nov. 1944 satt inne i til sammen ca. 19 år og 9 måneder. Onøy-senderens meldingstjeneste forårsaket altså fangenskap for 31 personer her i Lurøy som til sammen sonet hele 25 år og 10 måneder ! Frihetskampen for vår selvstendighet ble betalt dyrt i mange lokalsamfunn.

Det vil likevel ikke være riktig å stille spørsmål ved denne senderens berettigelse og det som hendte må settes inn i den krigssituasjon landet var i. Verdien av denne viktige E-tjenesten i det okkuperte Norge kan vanskelig måles, men den er vurdert som høy. På tross av at disse E-folkene var forholdsvis få – påvirket de uten tvil krigens gang og utfall. Det var i siste fase av krigen umulig for tyske skip å gå langs kysten uten å bli rapportert over radio til hoved-kvarteret i London eller Murmansk med ofte påfølgende bombing.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *