Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Luster Musikklag, Luster

Luster_Musikklag-Luster
Fotograf ukjent.

Luster Musikklag, Luster ble stiftet i 1930.

På den tid var det ikke noen av bygdas innfødte som hadde tanke for å sette et slikt tiltak ut i livet. Et musikklag var vel noe som helst hørte de større steder til.

Innflytteren Johan Julius Wd,gones var imidlertid av en annen mening. Oppe i Kirkenes hadde han vært aktiv medlem i guttemusikkorpset. Sin velbrukte esskornett hadde han med seg til Luster. I lengden syntes han kornettene solotone ble noe spinkel, og satte seg så i sving for å få i stand et musikklag.

Og nå viste det seg at musikkinteressen var til stede i bygda. Musikeraspiranter meldte seg, og det ble også en utvei med finansieringen. I den forbindelse må nevnes de nå avdøde, kjøpmann Georg Berge og poståpner Egil Døsen som utmerkede støtter. Døsen var også medlem i laget.

Følgende instrumenter ble skaffet: 1 ess-kornett, 3 b-kornetter, 3 tenorer, 2 althorn, 1 bass og 2 trommer.

Lagets første formann ble J. Wågønes. Han var også lagets instruktør og dirigent. Dirigent-virksomheten ble senere delvis overtatt av John.. Disse to ble permanente medlemmer av lagets styre.

Senere har følgende vært formenn: Egil Døsen, Hjalmar Mo, Arne Tiltnes og Arne Skreiberg.

Øvelsene ble holdt på forskjellige steder. Stamkvarteret var på Døsen. Ellers holdt laget til i skole-huskjelleren, og delvis også i Bankhuset.

En må vel kunne si at arbeidet gikk bra i årene fram til krigsutbruddet. Laget hadde i denne tiden bl. a. besøk av musikkløytnant J. Woldsdal, som instruerte med uvanlig dyktighet og flid. Laget skaffet seg også i denne tiden hvite luer og hvite bukser.

Under okkupasjonen var laget oppløst. På førjulsvinteren 1944 tok Wågønes og Døsen initiativet til å få laget i gang igjen, og 8. mai 1945 kunne hornmusikken gå i spissen for folketoget.

Senere gikk arbeidet i laget noenlunde bra fram til 1948. Men det ble etter hvert vanskelig å skaffe folk til instrumentene. Anleggsarbeide og skolegang dro de aktive medlemmer bort fra bygda, og siden 1948 har instrumentene for det meste ligget ubrukt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *