Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Lyngdal Ungdomskorps, Lyngdal

Lyngdal_Ungdomskorps-Lyngdal
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Alf Skår, Ernst Larsen, dirigent Birger Reinertsen, Arne Fretheim, Juul Leland, Torrey Stensland.
Annen rekke fra venstre: Einar Pettersen, Helge Kvavik, Knut Tennessen, Gunnar Jahnsen, Harry Handeland, Arnfinn Gundersen.
Tredje rekke fra venstre: Kåre Pettersen, Trygve Ingwaldsen, Olav Skoland, Isak Foss, Kåre Helle.

Lyngdal Ungdomskorps, Lyngdal ble stiftet 10. oktober 1936. I desember samme år ble det holdt konstituerende møte, og korpsets første styre fikk denne sammensetning: Reinhart Torgersen, form., fru E. Holm, fru E. Handeland, diri¬genten Håkon Francke, Hans Hansen og Arne Paulsen.

Korpsets første øvelse ble holdt i herredshuset «Tingtun» den 3. november 1936, der 16 aktive deltakere møtte.

Fra starten og til krigen kom i 1940 var Håkon Francke, Farsund, korpsets dirigent. All virksomhet innen korpset lå nede under okkupasjonen, og da Francke døde i løpet av disse årene kom ikke korpset i gang før i 1948 av mangel på dirigent. Herredsgartner Erling Ege ble fra januar 1948 korpsets dirigent. Han sluttet i 1953. Siden har korpset hatt Birger Reinertsen, Vanse som dirigent.

Fra starten i 1936 og til nå har korpset hatt stor framgang, og trivselen har vært meget bra, selv om det gjennom årene har vært ganske stort frafall av medlemmer og økonomiske vansker å stri med.

Av korpsets instrumenter er en stor del fornyet etter krigen. De eldre er i all vesentlighet overhalt og i bra stand. Korpsets uniformer er en del tilbake å ønske, idet det har vært en for stor økonomisk byrde å gå til kjøp av nye.

Noen store engasjementer eller arrangementer har korpset ikke vært med på. Det har vesentlig vært arrangert lokale tilstelninger, som det rundt i distriktet ikke har vært så ganske lite av gjennom årene. Da korpset står tilsluttet Agder Krets har det deltatt i mange kretsstevner og landsstevnet i Oslo i 1951.

Nåværende formann er Torrey Stensland. Styre-medl.: Trygve Ingwaldsen, Harry Handeland, Birger Reinertsen og Alf Skår.

Korpset har nå 23 aktive medlemmer, og holder øvelser en gang ukentlig på ungdomslokalet «Heimtun».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.