Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
(Klikk her for å lese Forordet som er skrevet i boken Brevet hjem)
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave

Mange ønsker sig til sit gamle hjem

To kraftige plugger fra Børsa fant veien til Amerika, og begge gjorde det godt der borte. Dette brevet fra 1880 er skrevet av den ene av brødrene, Ole Olsen Rian, noen få uker etter at de kom til sitt nye land. De hadde brukt 23 døgn på reisen fra Børsa til Milwaukee. Den andre broren, Anders Olsen Rian, hadde visse vanskeligheter i begynnelsen på grunn av at han ikke kunne språket, og han tenkte på å reise hjem til gamlelandet. Men han ombestemte seg og ble der borte.

Brdrene_Olsen_RianII
Anders og Ole Olsen Rian fra Børsa på sine gamle dager. De utvandret i 1880.
Fotograf ukjent.

 

Milwaukee
Den 29/5 80

Kjerre Søster og Svoger.

Efter som vi nu er kommen til bestemmelsesstedet saa maa jeg fortælle Dem hvorledes vi lever. Det er nu 3 uger siden vi kom her til, som Du ved at vi reiste fra Thronjem den 15 April og vi kom her Den 7de mai, saa vi var 23 Døngn paa reisen, og veien var jo ogsaa besværlig for Dem som har smaa børn, for De Det var Dygtig koldt og en storm havde vi paa helle Reisen, saa Børnene blev jo lidt syg, men nu er Dem nok bra igjen.

Det gik os godt paa helle reisen, men at reise med smaa børn paa saa lang reise, Det er jo ingen morro maa De tro, for Det er ingen som ved Det før han har proberet Det. Men vi har Det nu meget bra for jeg fikk arbeide straxt jeg kom paa samme Værksted som Peder som er Det beste i Amerika.

Men for Anders falder Det mer Trubelt, for han kan jo ikke Sproget. Da er Det ikke saa godt for her er jo ikke Den beste plas for Skomagere, saa han vil reise tilbage, sier han, for Vi maa tro Det er første gang han skal probere verden. Det bliver ikke som han er hjemme naar mand kommer ut i Værden om man kommer til Ammerika ogsaa for han faar ikke sæte sig paa Stol og læge Hænderne i sjøded som vist mange tænker og bare tage i mod Penge, og mange er Det som ønsker sig til sit gamle hjem først Dem kommer her til, for han er jo som et barn alle samen, for naar mand ikke skjøner et ord som Dem taler. Det er for …. man kommer samen med norske helst her paa Den plas som vi er, men Tysk er det nok af.

Vi tror at Eders fammelje er forøget nu og vi ønsker eder til Lykke og Vælsignelse med Det.

Det er alt væl, jeg maa slute min Daarlige skrivelse for Denne gang. Du maa skrive til os saa vi for høre hvorledes Det stor til med eder alle. Hils Bereth Marie og Johan Frederik fra mig. Ogsaa
hilse Dem fra oss alle … Peder kone og børn.

Ole Olsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *