Marcus Sjøe Rosenkrantz

Hentet fra Oslo Bymuseum sine samlinger

Marcus Sjøe Rosenkrantz
Født 1762 i Tveit og død 1838 i Christiania.

Magistratpræsident 1794 – 1797

Stiftamtmand i Akershus 1810
Statsraad 1814 – 1815

Som medlem av regjeringskommissionerne, Notabelforsamlingen paa Eidsvold, direktionen for Riksbanken, Norges Vel, Universitetet etc. gjorde han sig høit fortjent som en fremrakende dygtig, patriotisk og ædelt handlende herre.

Med sin 2. hustru Maren Juel, født 1749 og død 1815, tidligere gift med zahlkasserer Peder Holter til Ljan og derefter med generalauditør Ole Christopher Wessel, kom han i besiddelse av de store gods Borregaard og Hafslund. I Christiania eiet han ”Rosenkrantz’ Have” – kvartalet, hvori Grand hotell nu ligger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *