Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Måsøen (Gårdsinformasjon)

Mellom de eiendommene som i kortere tid lå øde, nevnes Måsøen i 1692. Dette tyder på at stedet har vært bebodd tidligere, uten at en kjenner nærmere til forholdene.

Omkring 1740 satt Nils som husmann. Sønnen Ole Nilsen ble boende her senere. Et skifte fra 1768 viser at han da var død og etterlot seg kone Anne Torstensdatter og ett barn, Birgitha.

En annen bygselmann tok nå over stedet. Det var Lars Olsen Måsøen, f. ca. 1728. Søster hans, som het Beret, f. 1730, bodde her som enke. Da var det Nils Larsen som var bygselmann etter far sin. Nils var f. 1751 og kona Elen Malene Jensdatter, f. 1752. De fikk disse barna: Johannes f. 1779, Ole f. 1781, Berit Marta f. 1785, Andreas f. 1795 og Gjert f. 1798. Berit Marta var gift med Peder Olsen Nesset. Johannes Nilsen og hans kone Ingeborg Olsdatter fikk tre barn: Johan f. 1810, Elen Marie f. 1813 og Ole f. 1820. Denne familien var leilendingsfolk. Andre huslyden var plassfolk: Larse Olsen, f. 1768, og kone Anne Pedersdatter, f. 1769. Deres datter Olava, f. 1798.

Måsøy var blant de eiendommene som ved arv gikk fra Riiber- til Koch-slekten. Pantebøkene viser at Petter Andreas Koch i 1803 bygslet halve Måsøy til Johannes Nilsen. Andre halvparten var før bygslet til Peder Olsen Titteren, med Jakob Toresen Gangstø som medeier. De to ga skjøte på sine hus på øya til Jens Andersen i 1808.

I 1856 var det holdt auksjon i. boet etter P. A. Kochs enke Maren Testmann Koch. Hans og Ole Hansen kjøpte da Måsøy. I 1880 ble eiendommen delt i to bruk og skyldsatt, med Hans og Ole som eiere.

*     *     *

Dette stedet ble etter Kochslekten solgt på auksjon i 1856 og kjøpere var Hans og Ole Hansen. De holdt skylddeling fire år senere og Måsøen ble da to bruk. Ole Hansens gård fikk gnr. 18, bnr. 1 og ble i 1895 overdratt til hans sønn Kristian Olsen. En utskiftning ble holdt i 1911—13 og overutskiftning i 1914. Ole Hansen var f. 1823 og kona Johanna Isaksen f. 1841. Deres sønn Kristian var f. 1865.

Bnr. 2 ble kalt Måsøvalen. Eieren Hans Hansen var f. 1826 og kona Marselie Engelsdtr. f. 1837. De drev denne eiendommen i sin levetid og på skiftet etter dem i 1906 ble hjemmelen ordnet til sønnene Hans Kristian og Otto Martin. Hans Hansen og Marselie hadde 6 barn: Hans f. 1859, Nils f. 1864, Iver f. 1867, Hanna f. 1869, ble gift med Jakob Nilsen Frengen, Stjørna, Søren Eliseus f. 1871, han reiste til Amerika, og Otto f. 1875.

Her var det også en husmannsplass, med Hans Andersen som plassmann. Han var f. 1811 og kona Elisabet Pedersdtr. f. 1821. Deres barn: Anton f. 1850, Hanna f. 1856, Pauline f. 1861 og Vilhelm f. 1865.

Hos Ole Hansen Måsøen bodde en tid Lars Torstensen Kristenvik fra Tingvoll, han var inderst, senere ble han gift med enke Anne Johanne Espnes og ble gårdmann der.

Ved skylddeling av Måsøen i 1913 forsvant navnet Måsøvalen i de offentlige protokoller. Bnr. 2 fikk navnet midtre Måsøen der Hans Hansen var eier. Bnr. 3 ble kalt østre Måsøen med Otto Hansen som eier. Hans Hansen Måsøen og kone Albertine opprettet gavebrev på eiendommen til sine barn Nils, Håkon, Ivar, Elen, gift Dahl, Marta, Hanna og Oline. Det var i 1929.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *