Internt referansenummer: 18.10.09 – A

Kilde:
Østfold – ille bra!
Historier fra kommunalt liv og virke i Østfold
Samlet av Carl E. Wang og Oddvar Olsen
Illustrert av Arvid Andreassen
Kommunalforlaget AS, 1990
ISBN 82-7242-712-5
Klikk her for å lese ”en innledning til Østfold – ille bra”.
Klikk her for å lese ”Forordet”.

Måter å se det på

Lensmann Lislegård og stortingsrepresentant Ingvar Bakken ble intervjuet i radioen om forholdene i Øymark (Marker). De fikk de samme spørsmålene, men ble intervjuet hver for seg. Lislegård fikk først spørsmål fra intervjueren om hjemmebrenning var noe problem i Øymark. Lislegård svarte at det ikke var noe problem. Hvis det fantes noe hjemmebrent, så kom det fra andre bygder. Han fikk så spørsmål om ulovlig spilljakt (jakt under tiurleik), og om det var noe problem.

(NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde)

Heller ikke dette var noe problem, mente Lislegård, det var slutt på den slags nå.

Så skulle Ingvar Bakken intervjues. Intervjueren spør om hjemmebrenning er noe problem i Øymark.

Ja, nei… det er vel ente noe problem, men dom årner sæ jo e’ flaske når dom trenger en dram.

Hva så med ulovlig spilljakt, spør intervjueren, er dette noe problem?

Ja, nei… det er vel ente noe problem, men det er klart døm årner sæ jo e stek når døm trenger no mat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *